1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Povinnosti studentů vyplývající z vnitřních předpisů

72290

Každý vyučující je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a studentovi, který nemá průkaz studenta UK s fotografií a platným kuponem na viditelném místě svrchní části oděvu, je oprávněn neumožnit účast na výuce.

Neplnění povinnosti vyplývající z vnitřního předpisu je porušením povinností studenta, jak je stanoví čl. 5 odst. 5 Statutu UK a § 63 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, které ukládají studentům dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a fakulty.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi upozorňuji na pokyn ředitele VFN zaměstnancům VFN:

  1. Studenti vstupující do klinických prostor musí být řádně označeni jmenovkami s fotografiemi. Pokud student nebude mít průkaz bude z výuky vykázán (nebude vpuštěn do klinických prostor).

  2. Vstup studentů do klinických prostor ambulance, oddělení, sálů je možný jen podle pokynů učitele.

  3. Zdravotnickou dokumentaci smí z příslušných oddělení vyžádat pouze učitel, nikoliv student.Hodnocení: (hodnotilo 37 uživatelů) spravovat