1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Úsek vědy a vzdělávání

99760Úsek vědy a vzdělávání zajišťuje administrativní a správní činnosti související: 

a) se vzděláváním uskutečňovaným na fakultě podle z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nebo podle jiných obecně závazných právních předpisů, 

b) rozvojem vědecké činnosti ve všech jejích rovinách rozvíjených na akademické půdě, 

c) strategickými projekty se zásadním dopadem na rozvoj fakulty a 

d) zahraničními vztahy s těmito činnostmi souvisejícími. 

Úsek se člení na: 

  1. Studijní oddělení 
  2. Zahraniční oddělení
  3. Oddělení pro vědeckou činnost 
  4. Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání 
  5. Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem
  6. Centrum pro eHealth a telemedicínu 

 Vedení Úseku vědy a vzdělávání:

103017

Jméno, příjmení Email Telefon Pozice
MUDr. Martina Novotná  martina.novotna@lf1.cuni.cz 224 964 433
vedoucí úseku

 

Hodnocení: spravovat