1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Přejete si zřídit telefonní linku nebo požádat o provedení změny?

Návod na vyplňování žádanky o změny údajů, přeložení, zrušení, nebo zřízení  pobočkové  linky  telefonních ústředen Siemens
  
 
1.         Číslo linky -Vyplňte 4 místné číslo vaší funkční pobočkové linky, u které žádáte
            o změnu údajů, její  zrušení, nebo přeložení.
1.1.      Nevyplňujte (vyplní administrátor v případě přidělení nové linky).
1.2       Křížkem označte  v příslušném čtverečku jaký  přístroj bude k lince připojen.

2.        Požadavek - křížkem označte  váš požadavek.
Pozor! Přeložit linku lze pouze v rámci rozvodu linek jedné z 13-ti ústředen SIEMENS. Např. lze přeložit linky v rámci  FP Karlovo nám., ale nelze odtud přeložit linky do areálu (v tomto  případě je nutno zřídit novou linku a u původní linky  změnit údaje podle nového uživatele, nebo ji zrušit.
2.1.      Při požadavku na přeložení uveďte stávající umístění linky, která se má přeložit.
2.2.      Napište jméno a telefon pracovníka, který podá bližší informace k požadavku.
2.3.      Do poznámky uveďte další  informace k požadavku.
2.4.      Určete potřebný termín pro provedení prací. 
2.5.      Napište „ano“, pokud chcete dodat normální tlačítkový telefon. Specielní požadavky vypište slovně.

3.        
Údaje o pobočkové lince vyplňte podle tohoto návodu. Ke stávající lince vyplňte pouze chybějící údaje, nebo napište nová data, která měníte. Chcete-li uvést další jména k pobočkové lince označte na okraj „otočit“ a další jména s tituly             a osobními čísly napište na zadní stranu.                                                                                           
           Počet znaků  uvedených u položky značí max. počet znaků včetně mezer a teček za
           slovy, který systém zpracuje (neuvádějte jich proto více).
3.1.     Oprávnění - počet znaků: 1        
Napište  pouze jedno číslo z následujícího přehledu. Číslo určuje, kam se bude možno z linky dovolat. Vyšší číslo zahrnuje všechny možnosti volání nižších čísel.
 
1 =  volání  pouze po VFN a 1.LF  + tísňové linky (veškerá volání zdarma)
2 =  1 +  volání po Praze
3 =  2 +  volání na  mobily
4 =  3 +  volání meziměstsky
5 =  4 +  volání po Evropě
6 =  5 +  volání po celém světě
7 =  6 +  předvolba  609 (volání  bez omezení)
        (pouze s podpisem ředitele VFN, nebo děkana 1.LF)
 
3.2.     Hlasová schránka (hlasová pošta)
(vztahuje se k pobočkové lince, ne ke jménu). Vepište do okénka zda hlas. schránku chcete (ano, nebo ne). Zvolíte si, zda na lince má být zřízena hlasová schránka
(funkce stejná jako záznamník hovorů). Návod na ovládání hlasové schránky je na intranetu pod: úsek informatiky/ komunikace.
3.3.     Nákladové středisko  počet znaků: 5
Uveďte nákladové středisko, na které budou náklady linky účtovány (VFN- 5 místné, 1.LF- 3 místné).
3.4.     Organizace -  počet znaků: 1
Napište „N“ pro VFN, nebo „L“ pro 1.LF. U cizí organizace napište, kdo s vámi smlouvu uzavřel (L nebo N).
3.5.     Pracoviště - počet znaků : 50
            Uveďte název kliniky, ústavu, úseku, atd. ve stejném znění jako je v číselníku
           ekonomického odboru. Neuvádějte jinak .
3.6.     Oddělení -  počet znaků: 50
          Upřesněte část pracoviště na klinice, v ústavu, v odboru atd.
3.7      Zobrazení na displeji telefonu -  počet znaků: 16
Uveďte text bez diakritiky, který se zobrazí na displeji digitálního přístroje kam voláte. Zleva se automaticky zobrazí číslo volající (vaší) linky, dále  se zobrazí 16 znaků textu, které zde uvedete (bez háčků, kroužků, čárek).
3.8      Ulice, kde je linka umístěna - počet znaků: 25
Některá klinika může mít více pracovišť. Uveďte pouze ulici a orientační číslo (modrá tabulka na budově), kde se linka nachází.
3.9      Budova - počet znaků: 18 , položka je povinná pouze pro areály
            Specifikujte budovu, ve které se linka nachází- na př.: DAK- B
3.10.   Místnost -  počet znaků: 20
            Uveďte číslo místnosti, nebo popište (sesterna, kuchyňka atd.).
3.11.   Patro - počet znaků: 2
            Úroveň země je patro  0,    patro pod úrovní země je  -1, první patro je  1.
3.12.   Osobní číslo -  počet znaků : 5 povinné pouze v případě uvedení jména
            Uveďte osobní číslo přidělené zaměstnaneckým odborem.
3.13.   Příjmení -  počet znaků: 25
Uveďte příjmení osoby, která uvedenou linku používá. Pokud danou linku používá více osob a chcete aby byly v telefonním seznamu, napište k řádku „otočte“ a napište další jména na zadní stránku  žádosti.
3.14.   Jméno - počet znaků: 25
            Jméno osoby uvedené výše.
3.15.   Tituly před jménem   - počet znaků: 25
3.16.   Tituly za jménem - počet znaků 15
            Uveďte tituly, které chcete mít v databázi.
3.17.   Funkce- počet znaků  50
            Uveďte funkci,  kterou máte  evidovánu v zaměstnaneckém odboru.
3.18.   Alternativní čísla – počet znaků : 4+4+9
Uveďte další až 2 pobočkové linky a 1 obecné číslo (poboč. linku, stát. telef. č., č. mobil. telefonu), na které Vám spojovatelka může spojit hovor, pokud nejste na 1. lince. Při spojení na státní linku, nebo mobil jde hovor na Váš účet .
3.19.   Sekretářka - Uveďte jméno sekretářky, pokud chcete, aby volající ve vaší nepřítomnosti s ní vyřídil  potřebné záležitosti.
3.20.   Její linka – uveďte číslo pobočkové linky sekretářky z bodu 3.19 .
3.21    Poznámka do databáze spojovatelek -  počet znaků: 120
Zde uveďte další libovolné údaje, které chcete, aby se zobrazovaly telefonní spojovatelce na obrazovce. Např. : pracovní dobu, telefon domů, předčíslí a číslo mobilního telefonu nebo operátoru (pokud souhlasíte, aby telefonní spojovatelka číslo sdělila volajícímu).
4., 5.   Žadatel, Schválení - Čitelně vyplňte jméno žadatele a vedoucího pracovníka,
           podepište se a nechte  písemně schválit svým nadřízeným.
6.- 8.   Nevyplňujte

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 8143 poslední aktualizace: mpavl, 17.04.2014
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít