1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Studentské spolky

  72220

SPOLEK MEDIKŮ ČESKÝCH (SMČ)

"Jsme kolektiv studentů napříč všemi ročníky, ve volném čase se snažíme zpříjemnit studentům život na fakultě a odlehčit jim od neustálého vysedávání nad knihami. Organizujeme přednášky, diskusní večery, akce pro zpříjemnění pobytu pacientů v nemocnici, a taktéž večírky. Stát se spolkovníkem znamená stát se součástí skvělého kolektivu, ve kterém můžete vždy najít oporu. Je to taktéž skvělá možnost seznámit se se studenty z vyššího ročníku a trávit volný čas s kámoši z fakulty. Přidej se k nám a nebudeš litovat!"

SMČ je studentský spolek, který sdružuje všechny studenty 1. LF UK. Nabízí jim společenské prostory, kde mohou trávit čas, a studentské akce, kterých se mohou účastnit nebo je později spoluorganizovat.

Pro vstup do SMČ musíte zaplatit jednorázový poplatek 200 korun. Členství pak trvá po celou dobu studia. Čím dříve se tedy přihlásíte, tím lépe. Není to ale povinné.

Klubovna SMČ se nachází v prvním patře Faustova domu (Karlovo náměstí 40), nalevo od schodiště. Na místě najdete kromě gaučů, křesel a několika počítačů třeba i fotbálek, wifi a tichou studovnu. K dispozici je také většina z povinné literatury pro mediky všech ročníků a anglická medicínská literatura.

Mezi nejznámější akce organizované SMČ patří Hvězdná pařba, Mikulášská nadílka, Kapka krve nebo Piknik mediků.

Více informací najdete ZDE

IFMSA CZ

IFMSA je nezávislá studentská organizace, která sdružuje studenty medicíny z více než 100 zemí světa. U nás je reprezentována českou pobočkou IFMSA CZ.

Zajišťuje hlavně vědecké a klinické stáže v nemocnicích celého světa, dále pak vzdě- lávací projekty v rámci lidských práv, veřejného i reprodukčního zdraví pro veřejnost i pro studenty medicíny.

Vědeckých stáží se můžete účastnit po dokončení 2. ročníku, klinických po dokončení 3. ročníku – a to na základě jazykového testu z angličtiny a bodů, které můžete získat za účast na projektech nebo za činnost rezidenta (měsíc se staráte o studenta, který k nám přijede na stáž).

Mezi hlavní projekty patří Světový den zdraví, Světový den diabetu, Nemocnice pro medvídky, Pro život, Sexuální výchova, Chirurgické šití, MediCafé a mnoho dalších.

Více informací najdete ZDE

SDRUŽENÍ STUDENTŮ STOMATOLOGIE ČR (SSSČR)


71425"Hlavním smyslem sdružení je snaha zajistit studentům možnost zahraničních stáží. Dnes jsme členy International Association of Dental Students (IADS), přes které organizujeme výměnné pobyty našich a zahraničních studentů. Díky tomu může každý náš člen odjet na zahraniční stáž. Pro naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet nové materiály či postupy.
Také se snažíme předávat své zkušenosti a znalosti široké veřejnosti, a proto organizujeme preventivní programy, jako je Ve zdravé ČR zdravý zub. Sdružení každý semestr vydává studentský časopis StuDent, který obsahuje odborné články, aktuality, pozvánky na odborné akce a příspěvky o zahraničních stážích."

Barbora Němcová, studentka Zubního lékařství

SSSČR je nezisková organizace sdružující všechny studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie z celé ČR. Cílem je zajistit jim možnost zahraničních stáží, pomoci jim v profesním růstu a nabídnout jim zpestření odborného i studentského života.

Je členem International Association of Dental Students (IADS), přes kterou organizuje výměnné pobyty našich i zahraničních studentů. Umožňuje jim také podí- let se na výzkumu díky mezinárodním vědeckým stážím. Pro své členy organizuje vzdělávací akce s možností vyzkoušet si nové materiály či postupy.

Podílí se na preventivních programech, jako jsou Dental Alarm nebo Ve zdravé ČR zdravý zub. Organizuje také mnoho společenských akcí, např. Zubařské mecheche nebo Stomatologický ples.

Více informací najdete ZDE

MEDSOC

Studentský spolek sdružující zahraniční studenty 1. LF UK, který sídlí v prostorách Faustova domu. Studentům anglického studijního programu pomáhá nejen s orientací na fakultě či s výběrem vhodné literatury, ale také s tím, aby si co nejvíce užili svůj volný čas.

Organizuje mnoho společenských, vzdělávacích i sportovních akcích, jako jsou semináře o práci v zahraničí, Jarní ples, fotbalová liga a mnoho dalších. Pro nově pří- chozí pak Freshers’ week.

Více informací najdete ZDE

ČESKÁ ASOCIACE STUDENTŮ ADIKTOLOGIE (ČASA)

92784Česká asociace studentů adiktologie (ČASA) je univerzitním spolkem studentů adiktologie působícím na území České republiky a pracujícím na základě dobrovolnosti.

Mezi naše hlavní cíle patří sdružování studentů adiktologie. Pomáháme studujícím v jejich osobním růstu i v rámci studia a podporujeme profesní uplatnění absolventů. K nápadům našich členů přistupujeme otevřeně tak, aby se každý mohl zapojit do činnosti spolku. Zároveň také usilujeme o zviditelnění našeho nového a dynamicky se rozvíjejícího oboru.

Členství ve spolku je skvělou příležitostí. Můžete se s námi podívat na různé akce, vypomáhat na konferencích, ale také získáte informace o pracovních příležitostech a novinkách v oboru. Zároveň to není nic, čeho je potřeba se obávat. Adiktologie je malý obor, naše setkání jsou tedy často neformální a ve spolku není problém rychle zapadnout. Věřím, že si každý snadno najde to, co ho baví, nebo do čeho by se rád zapojil.

Členky předsednictva: Kateřina Štočková, Nikol Koutenská a Tereza Salavová

Více informací najdete ZDE

 


STUDENTSKÁ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ (SANT)

 

92783''Chci dělat lépe to, co mě baví''

Studentská asociace nutričních terapeutů (SANT) je nezisková studentská organizace a vznikla proto, aby sjednotila studenty z Brna, Prahy a dalších měst. Chceme společně zlepšit povědomí široké veřejnosti o naší práci a pomocí různých vzdělávacích akcí a přednášek je naučit nad výživou přemýšlet. Dále chceme vzdělávat i studenty, pořádat besedy a setkání s odborníky ve stylu NutriCafé a spolupracovat na obohacení našeho oboru i s 3. lékařskou fakultou. V plánu je i pomoc s vyjetím do zahraničí.

Při účasti na různých akcích poznáte mnoho studentů i z dalších oborů, a o to přesně jde, propojit se a spolupracovat s ostatními. Také získáte hodně nových přátel a zkušeností. Budeme rádi, když se zapojíte do spolku a pomůžete zlepšit tento rozvíjející se obor nejen pro nás studenty, ale i pro ostatní.

Více informací najdete: https://www.cant.cz


 

 

SPOT Prague

SPOT Prague je spolek studentů ergoterapie na 1. LF UK, který chce zvýšit kvalitu studia ergoterapie, prosazovat zájmy studentů a aktivně propagovat svůj obor. Společně se snažíme o co největší internacionalizaci studentů, spolupracujeme nejen napříč ročníky a obory, ale také například s Českou asociací ergoterapeutů, SPOT Europe (Studentskou evropskou ergoterapeutickou platformou) a dalšími zahraničními studentskými spolky. Scházíme se jednou za měsíc, poznáváme nová místa, podnikáme společné akce a účastníme se fakultních akcí. Pořádáme také ERGOHOST, jehož hlavním programem jsou diskuze s odborníky na různá témata – tedy nejen z oboru ergoterapie. Aktivita ve spolku se může započítat do dvou volitelných předmětů. Rádi uvítáme nové posily. Členem spolku se můžete stát, pokud napíšete na jeden z kontaktů níže.

ASOCIACE STUDENTŮ FYZIOTERAPIE (ASF)

ASF je dobrovolné, nezávislé sdružení studentů fyzioterapie v ČR.

Mezi její hlavní cíle patří snaha o navázání vztahů se vzdělávacími, zdravotnickými i jinými institucemi u nás i v zahraničí, především za účelem zvýšení kvality studia a propagace oboru.

ASF pořádá různé vzdělávací, kulturní a dobročinné akce, např. FyzioCafé, FyzioMeeting nebo letní a zimní FyzioKemp.

Více informací najdete ZDE

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat