1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

Naše oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání vzniklo v roce 2011 rozšířením původního oddělení pro doškolování lékařů v souvislosti s převodem specializačního vzdělávání na lékařské fakulty na základě veřejnoprávní smlouvy z 27. 9. 2011.

Hlavními činnostmi OSCV nyní je:

Specializační vzdělávání lékařů a zubních lékařů ve 46 základních oborech, včetně evidence, organizace povinných specializačních kurzů a atestačních zkoušek v souladu s výše uvedenou smlouvou;

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů v souladu s opatřením děkana č. 1/2018 a příslušnými stavovskými předpisy profesních organizací.

Co nabízíme?

- orientaci v současném systému specializačního vzdělávání, poradenskou a konzultační činnost
- pomoc a konzultace žádostí o zařazení do oboru, vydání certifikátu, započítání praxe v jiném oboru, registraci na 1. LF UK
- vydávání logbooků, průkazů odbornosti, duplikátů certifikátů
- informace o povinných specializačních kurzech a testech
- poradenství s přihláškou k atestační zkoušce, požadovanými doklady, atestační prací
- informace o kurzech, seminářích, konferencích, kongresech v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a nelékařů
- zajišťování akreditací pro pořádání povinných specializačních kurzů i kurzů celoživotního vzdělávání, včetně kreditů od profesních organizací.

Kde nás najdete?

OSCV, děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2, 4. patro, dv. č. 4.025 - 4.028, 4.011

Příjmení, jméno

Email

Telefon

Pozice

PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.

jana.krejcikova@lf1.cuni.cz

224964305

vedoucí OSCV

Bc. Alžběta Čábelková

alzbeta.cabelkova@lf1.cuni.cz

224964354

povinné specializační kurzy před atestací

Mgr. Petra Průchová

petra.pruchova@lf1.cuni.cz

224964422

atestační zkoušky, kmenové zkoušky

Hana Silná

hana.silna@lf1.cuni.cz

224964128

zařazení do oboru, průkazy odbornosti, logbooky, registrace

Mgr. Radka Stříbná

radka.stribna@lf1.cuni.cz

224964304

atestační zkoušky, kmenové zkoušky

Eva Svobodová

eva.svobodova@lf1.cuni.cz

732146799
224964571

kurzy celoživotního vzdělávání


Hodnocení: (hodnotilo 7 uživatelů) spravovat