1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mzdová účtárna

99718

Do náplně práce oddělení patří zajištění mzdových záležitostí zaměstnanců děkanátu, ústavů a klinik 1. LF UK spojených se vznikem, změnami a zánikem pracovního poměru či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle platných pracovně - právních a mzdových předpisů. 

Mezi činnosti mzdové účtárny patří např.:

 

 • zpracování evidence pracovní doby
 • zpracování mezd zaměstnanců včetně výpočtu a odvodu sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně z příjmů
 • evidence a zpracování dokladů pro nemocenské pojištění, výpočet a výplata náhrady mzdy zaměstnancům, kteří jsou v dočasné pracovní neschopnosti
 • zpracování měsíční mzdové uzávěrky
 • plnění ohlašovací povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám
 • odesílání podkladů České správě sociálního zabezpečení pro výpočet dávek nemocenského, ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství apod.
 • evidence dokladů pro důchodové pojištění včetně zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich odesílání na Českou správu sociálního zabezpečení
 • zpracování a evidence podkladů pro poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění či na životní pojištění
 • evidence a aktualizace bankovních účtů zaměstnanců pro odesílání výplaty mezd bankovním převodem
 • zpracování ročního zúčtování daní z příjmů
 • vydávání potvrzení zaměstnancům o dosaženém příjmu pro banky, pro Úřad práce apod.

Kontaktní osoby pro personální a mzdové agendy s jejich kontaktními údaji po pracovištích jsou uvedeny 

ZDE


Kontakty:      

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Ing. Martin Vácha
martin.vacha@lf1.cuni.cz 224964284

vedoucí oddělení

vedení agendy některých pracovišť - viz odkaz výše

Eva Šilhavá
eva.silhava@lf1.cuni.cz 224964251 vedení agendy některých pracovišť- viz odkaz výše
Ing. Monika Pišová
monika.pisova@lf1.cuni.cz 224964307 vedení agendy některých pracovišť- viz odkaz výše
Mgr. Bc. Jana Procházková
jana.prochazkova@lf1.cuni.cz
224964252
vedení agendy některých pracovišť- viz odkaz výše


 

 

Hodnocení: spravovat