1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

josmart| tisk | spravovat

Příručka uživatele hlasové pošty

voice wave® NT

 

Linka hlasové pošty: 1200 (pro volání z Vaší pobočkové ústředny)

Linka hlasové pošty: 24961200 (pro volání z veřejné telefonní sítě)

Vaše číslo schránky : je totožné s číslem Vaší pobočkové linky

Vaše heslo:                 zvolíte si 4 místné číslo

 

Schránka hlasové pošty poskytuje podobné služby jako běžný telefonní záznamník. Vaše schránka hlasové pošty je však plně digitální zařízení s podstatně větším rozsahem a komfortem služeb než běžný záznamník.

 

Vaše první zavolání

Dříve než začnete Vaší schránku používat, je nezbytné zavolat hlasovou poštu a vyslechnout úvodní kurs. V rámci tohoto kursu Vás schránka požádá o nastavení některých svých parametrů.

 

Před vyslechnutím úvodního kursu si prosím připravte:

· Vaše heslo, které budete chtít používat pro výběr zpráv (např. 5624)

· text Vašeho ohlasu (např. „Zde je hlasová schránka Jana Nováka, nejsem momentálně přítomen, zanechte mi prosím zprávu.“)

 

První zavolání:

· vytočte linku hlasové pošty 1200

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (=číslo pobočkové linky odkud voláte).

· stiskněte *

· zadejte 1111*

· nyní uslyšíte úvodní lekci

· po jejím ukončení zavěste

 

Zapnutí příjmu zpráv

Přejete-li si, aby hlasová pošta odpovídala na telefonní hovory určené Vám, je potřeba přesměrovat Váš telefon na linku hlasové pošty.

· zvedněte sluchátko

· volte *49, potom 1200

· zavěste

 

Od této chvíle budou všechny hovory na Váš telefon přijímány hlasovou poštou.

 

Vypnutí příjmu zpráv

· zvedněte sluchátko

· volte # 49 __

· zavěste

 

Všimněte si…

Dvě z kláves na Vašem telefonu mají zvláštní význam pro ovládání hlasové pošty:

· # znamená ne, zpět nebo storno

· * znamená ano nebo dál.

 

Poslech zpráv uložených ve schránce

Pokud jsou ve Vaší schránce neposlechnuté zprávy, svítí na Vašem telefonu kontrolka, nebo nápis message waiting, čekající zpráva nebo zpráva (dle typu Vašeho telefonu), nebo se po zvednutí sluchátka ozve hudba.

· vytočte linku hlasové pošty 1200

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (viz. výše)

· stiskněte *

· zadejte Vaše heslo (viz. výše)

· stiskněte *

· hlasová pošta vás informuje o počtu neposlechnutých zpráv ve vaší schránce

· stiskněte * nebo 2 podle typu zpráv, které chcete poslouchat

· hlasová pošta začne přehrávat první zprávu

· po přehrání zprávy stiskněte ** pro další zprávu

 

Během přehrávání zprávy nebo po jejím přehrání můžete stisknout

· pro další zprávu **

· nebo pro opakování zprávy #

· nebo pro předchozí zprávu ##

· nebo pro smazání 7 (zpráva bude odstraněna až zavěsíte)

· nebo pro předání zprávy někomu jinému 5 (viz. dále)

· nebo pro přepojení na jiného účastníka 3

· nebo pro ukončení přehrávání zpráv 8

 

Předání právě poslechnuté zprávy někomu jinému

Po poslechnutí zprávy:

· stiskněte 5

· zadejte číslo schránky, do které chcete zprávu předat

· stiskněte *

· pokud chcete poslat zprávu bez komentáře, stiskněte 4, jinak

· po pípnutí nahrajte komentář k předávané zprávě (např. „Tady Jan Novák. Předávám Vám zprávu od Martina Novotného. Prosím zavolejte mu a potvrďte schůzku.“)

· pro ukončení nahrávání stiskněte * nebo zavěste

· pro odeslání zprávy stiskněte *

· hlasová pošta potvrdí předání zprávy a začne přehrávat další zprávu ve Vaší schránce

 

Předaná zpráva bude odstraněna z Vaší schránky až zavěsíte.

 

Změna hesla

Vaše heslo pro výběr zpráv je tajné číslo, zajišťující bezpečnost a důvěrnost Vašich zpráv. Je vyžadováno při každém vstupu do Vaší schránky.

· vytočte linku hlasové pošty (viz. výše)

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (viz. výše)

· stiskněte *

· zadejte Vaše původní heslo (viz. výše)

· stiskněte *

· stiskněte 7 (změna nastavení schránky)

· stiskněte 1 (změna hesla)

· zadejte Vaše původní heslo (viz. výše) a stiskněte*

· zadejte nové heslo a stiskněte *

· zadejte ještě jednou pro kontrolu nové heslo a stiskněte *

· zavěste nebo pokračujte v práci s Vaší hlasovou schránkou

 

Pokud si přejete, aby Vaše schránka heslo pro výběr zpráv nevyžadovala, nezadávejte nové heslo, ale pokračujte ihned následujícím krokem (stiskněte *)

 

Změna ohlasu

Ohlas je hlášení, které uslyší volající před vložením zprávy do Vaší schránky (např. „Zde je hlasová schránka Jana Nováka, nejsem momentálně přítomen, zanechte mi prosím zprávu.“ nebo méně vážně: „Dobrý den, zde je záznamník Jaromíra Hujera. Můj majitel odešel a nechal mě tu samotného v hrozné depresi. Ani mi neřekl, kdy se vrátí. Pokud mu chcete něco vzkázat, počkejte až pípnu.“).

· vytočte linku hlasové pošty (viz. výše)

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (viz. výše)

· stiskněte *

· zadejte Vaše heslo (viz. výše)

· stiskněte *

· stiskněte 7 (změna nastavení schránky)

· stiskněte 2 (změna ohlasu)

· hlasová pošta přehraje Váš současný ohlas

· stiskněte 3 (nový ohlas)

· po pípnutí namluvte Váš nový ohlas

· stiskněte *

· hlasová pošta pro kontrolu přehraje Váš nový ohlas

· stiskněte 1

· zavěste

 

Hlasová pošta Vám také umožňuje vybírat z vašich již dříve namluvených ohlasů:

· po přehrání původního ohlasu stiskněte ¹

· Hlasová Pošta Vám přehraje uložené ohlasy a umožní výběr vhodného ohlasu.

 

Zakázání příjmu zpráv do schránky

Tuto funkci můžete využít např. pokud odjíždíte na delší dobu mimo své pracoviště a nemá smysl, aby Vám volající zanechávali zprávy. V takovém případě je lepší volajícímu sdělit kdy se vrátíte a neumožnit nahrání zprávy.

· vytočte linku hlasové pošty (viz. výše)

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (viz. výše)

· stiskněte *

· zadejte Vaše heslo (viz. výše)

· stiskněte *

· stiskněte 7 (změna nastavení schránky)

· stiskněte 3 (změna příjmu zpráv)

· stiskněte # pro zakázání příjmu zpráv

· nyní zavěste nebo stiskněte 7 2 (změna ohlasu)

· hlasová pošta přehraje Váš současný ohlas

· stiskněte 3 (nový ohlas) nebo ¹ (výběr z uložených ohlasů)

· po pípnutí namluvte Váš nový ohlas (např. „Lituji, ale momentálně jsem do 25. května mimo své pracoviště, zavolejte prosím po tomto datu.“

· stiskněte *

· hlasová pošta pro kontrolu přehraje Váš nový ohlas

· pro potvrzení platnosti ohlasu stiskněte *

· zavěste

 

Povolení příjmu zpráv do schránky

· vytočte linku hlasové pošty (viz. výše)

· stiskněte 2

· zadejte číslo Vaší schránky (viz. výše)

· stiskněte *

· zadejte Vaše heslo (viz. výše)

· stiskněte *

· stiskněte 7 (změna nastavení schránky)

· stiskněte 3 (změna příjmu zpráv)

· pro povolení příjmu zpráv stiskněte *

· nyní zavěste nebo stiskněte 7 2 (změna ohlasu)

· hlasová pošta přehraje Váš současný ohlas

· stiskněte 3 (nový ohlas) nebo ¹ (výběr z uložených ohlasů)

· po pípnutí namluvte Váš nový ohlas (např. „Zde je hlasová schránka Jana Nováka, nejsem momentálně přítomen, zanechte mi prosím zprávu.“

· stiskněte *

· hlasová pošta pro kontrolu přehraje Váš nový ohlas

· stiskněte 1

· zavěste

 

Vložení zprávy do schránky

Slouží pro zanechání vzkazu nebo zprávy v okamžiku, kdy volaný není přítomen. Zprávu nebo vzkaz můžeme však také vložit přímo a více příjemcům najednou.

· vytočte linku hlasové pošty (viz. výše)

· stiskněte 3

· zadejte číslo schránky, do které se má vložit vzkaz

· stiskněte *

· zadejte další číslo schránky a stiskněte *

 

nebo

 

· pokud chcete ukončit zadávání stiskněte pouze *

· pokud je příjemcem pouze jeden účastník, přehraje se jeho ohlas a budete dotázáni zda chcete opravdu vložit vzkaz do vámi zvolené schránky. Pokud souhlasíte stiskněte *, jinak #

· pokud je příjemců více, přejde se rovnou k nahrání Vašeho vzkazu

· po nahrání vzkazu stiskněte * nebo zavěste

 

pokud ukončíte nahrávání stiskem *

· stiskněte * (odeslání zprávy)

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 7629 poslední aktualizace: 03.12.2012
Hodnocení: (hodnotilo 11 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít