1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odborné komise

Pro vybrané úkoly jsou ustaveny odborné komise a neformální pracovní skupiny. Většinu z těchto poradních uskupení jmenuje děkan, některé komise také zřizuje akademický senát, vědecká rada, nebo vznikají ve spolupráci těchto orgánů.

1. Pedagogická komise
akademičtí pracovníci:
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – předsedkyně
doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
MUDr. Eitan Brizman, BDS
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
doc. Ondřej Naňka, Ph.D.
MUDr. Šípek Antonín, Ph.D.
MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
doc. MUDr. David Michalský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
studenti:
Jakub Danzig VL
Elena Nožičková

2. Komise pro zubní lékařství
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – předsedkyně
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc.
doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.
as. MUDr. Daniel Ott
as. MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.  

3. Komise pro hodnoceni výuky
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, DrSc.
doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D
Petr Osmík
Lukáš Panenka
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.
Vít Čapoun
Adéla Horáková
Allen Fishman

4. Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. - předseda
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Malík, CSc. - náhradník
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - náhradník

studenti:
Jan Gara
Viktor Semančík
Andrea Rashovska
František Průša - náhradník
Filip Tichý - náhradník


5. Ediční komise
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. – předsedkyně 
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
Mgr. Marie Kalinová

 

6. Komise pro práci s pokusnými zvířaty
Mgr. Viktor Sýkora – předseda
Ing. Jana Bortelová
MVDr. Alena Černá
doc. Dr. Ing. Karel Holada
MUDr. Nikolina Kutinová Canová
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

7. Likvidační komise
Ing. Josef Jirkovský – předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Ing. Petr Bečvář

8. Náhradová komise

Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková – předsedkyně
Mgr. Taťána Grégrová
Dana Kadeřábková
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

9. Ústřední inventarizační komise - jmenována od 1. 11. 2021
Mgr. Viktor Sýkora - předseda
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Ing. Roman Karaš


10. Patentová komise
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. – předseda
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
Ing. Irena Oravská

11. Komise pro program rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK)
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. – předseda  
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Kristýna Matějková, DiS.
Ing. Jaromír Michl
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

12. Komise pro e-learning
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – předseda
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

13. Etická rada

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc

14. Komise pro hodnocení projektu OP PPR – PoC 1. LF
Ing. Ivan Mikula, Ph.D. – předseda
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ing. Irena Oravská
Ing. Vojtěch Malina

 

 

Hodnocení: spravovat