1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odborné komise

Pro vybrané úkoly jsou ustaveny odborné komise a neformální pracovní skupiny. Většinu z těchto poradních uskupení jmenuje děkan, některé komise také zřizuje akademický senát, vědecká rada, nebo vznikají ve spolupráci těchto orgánů.

1. Pedagogická komise
akademičtí pracovníci:
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. – předsedkyně
doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
MUDr. Eitan Brizman, BDS
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
doc. Ondřej Naňka, Ph.D.
MUDr. Šípek Antonín, Ph.D.
MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
doc. MUDr. David Michalský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
studenti:
Jakub Černý VL
Michal Mjartan ZL

2. Komise pro zubní lékařství
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA – předsedkyně
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc.
doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.
as. MUDr. Daniel Ott
as. MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.  

3. Komise pro hodnoceni výuky
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – předseda
MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.
doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA
Martin Müller
Michal Mjartan
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D.
Vít Wilsdorf
Adéla Horáková

4. Disciplinární komise
Akademičtí pracovníci:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. – předseda
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Malík, CSc. - náhradník
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - náhradník
studenti:
Jan Gara
Viktor Semančík
Andrea Rashovska
František Průša - náhradník
Filip Tichý - náhradník

5. Ediční komise
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. – předsedkyně 
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
Mgr. Marie Kalinová

6. Komise pro práci s pokusnými zvířaty
Mgr. Viktor Sýkora – předseda
Ing. Jana Bortelová
MVDr. Alena Černá
doc. Dr. Ing. Karel Holada
MUDr. Nikolina Kutinová Canová
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
RNDr. Petr Szabo, Ph.D.

7. Likvidační komise
Ing. Petr Bečvář – předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Jana Pavlová


8. Náhradová komise
Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková – předsedkyně
Bc. Aleš Filipi
Hana Slavíková
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.


9. Ústřední inventarizační komise - jmenována od 1. 11. 2021
Mgr. Viktor Sýkora - předseda
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Ing. Roman Karaš

10. Patentová komise
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. – předseda
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
Ing. Irena Oravská

11. Komise pro e-learning
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. – předseda
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

12. Etická rada
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
MUDr. Simona Arientová, Ph.D.
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Stanoviska Etické rady 

Hodnocení: spravovat