1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odborné komise

Pro vybrané úkoly jsou ustaveny odborné komise a neformální pracovní skupiny. Většinu z těchto poradních uskupení jmenuje děkan, některé komise také zřizuje akademický senát, vědecká rada, nebo vznikají ve spolupráci těchto orgánů.

1. Pedagogická komise

akademičtí pracovníci:

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. předsedkyně
doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
MUDr. Eitan Brizman, BDS
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.
doc. Ondřej Naňka, Ph.D.
MUDr. Šípek Antonín, Ph.D.
MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
doc. MUDr. David Michalský, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
studenti:
Jakub Danzig VL
Elena Nožičková


2. Komise pro zubní lékařství


prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA - předsedkyně
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc.
doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.
as. MUDr. Daniel Ott
as. MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.  

3. Komise pro hodnoceni výuky

akademičtí pracovníci:
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
studenti:
Hana Dittrichová  
David Novotný
Marek Procházka
Martin Pehr

4. Disciplinární komise

Akademičtí pracovníci:
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. - předseda
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
náhradníci:
prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
studenti:
Daniel Baroň 
Hana Slezáková 
David Novotný
náhradníci:
Lukáš Moudrý 
Nicole Friedová

5. Ediční komise

MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. - předsedkyně
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
PhDr. Alena Malečková
prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
PhDr. Hana Skálová
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

6. Komise pro práci s pokusnými zvířaty

Mgr. Viktor Sýkora

Ing. Jana Bortelová

MVDr. Alena Černá

doc. Dr. Ing. Karel Holada

MUDr. Nikolina Kutinová Canová

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.


7. Likvidační komise

Ing. Josef Jirkovský - předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Ing. Petr Bečvář

8. Náhradová komise

doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. - předsedkyně
Taťána Grégrová
Dana Kadeřábková
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.


9. Inventarizační komise

PhDr. Hana Skálová - předsedkyně
Ing. Eva Soubustová, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
 
10. Patentová komise

Ing. Karel Hána, Ph.D. - předseda
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Ing. Irena Oravská

11. Komise pro program rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK)

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. - předseda  
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Kristýna Matějková, DiS.
Ing. Jaromír Michl
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

12. Komise pro e-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - předseda
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

13. Etická rada

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. 
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc

14. Komise pro hodnocení projektu OP PPR - PoC 1. LF

Ing. Ivan Mikula, Ph.D. - předseda
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ing. Irena Oravská
Ing. Vojtěch Malina
 

Hodnocení: spravovat