1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Odborné komise

Pro vybrané úkoly jsou ustaveny odborné komise a neformální pracovní skupiny. Většinu z těchto poradních uskupení jmenuje děkan, některé komise také zřizuje akademický senát, vědecká rada, nebo vznikají ve spolupráci těchto orgánů.


1. Pedagogická komise

prof. MUDr. Martin Vokurka, DrSc. - předseda
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
Studenti:
Lukáš Bajer
František Vaňásek

2. Komise pro zubní lékařství

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA - předsedkyně
doc. MUDr. René Foltán, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
as. MUDr. Ladislav Korábek, CSc.
doc. MUDr. Ivan Matouš Malbohan, CSc.
MUDr. Daniel Ott
as. MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D.

3. Komise pro hodnoceni výuky

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
studenti:
Jan Bartoška
MUDr. Bc. Marek Hilšer
Markéta Novotná
Marek Procházka
Michal Španko

4. Disciplinární komise

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. - předseda
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
náhradníci:
doc. MUDr.. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
studenti:
Miroslav Důra
Jan Horejsek
František Vaňásek
náhradníci:
Jan Ullrich 
Marek Procházka 

5. Ediční komise

MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. - předsedkyně 
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
MUDr. Lenka Fialová, CSc.
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.
PhDr. Alena Malečková
prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.
PhDr. Hana Skálová
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

6. Komise pro práci s pokusnými zvířaty

doc. MUDr. Drahomíra Křenová, CSc. - předsedkyně
Ing. Jana Bortelová
MVDr. Alena Černá
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Dr. Ing. Karel Holada
Ing. Eliška Krejčí
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Viktor Sýkora

7. Likvidační komise

Ing. Josef Jirkovský - předseda
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
Ing. Petr Bečvář

8. Náhradová komise

doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. - předsedkyně
Taťána Grégrová
Dana Kadeřábková
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
JUDr. Ivana Neužilová

9. Inventarizační komise

PhDr. Hana Skálová - předsedkyně
Ing. Eva Soubustová, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
 
10. Patentová komise

Ing. Karel Hána, Ph.D.- předseda
JUDr. Ivana Neužilová
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. RNDr. Libuše Kolářová, PhDr.

11. Komise pro program rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově (PRVOUK)

Mgr. Karel Černý, Ph.D. - předseda
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.
Ing. Ivan Mikula, Ph.D.  
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
prof. PhDr. Michael Miovský, Ph.D. 
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.
Kristýna Matějková, DiS.
Ing. Jaromír Michl
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 

12. Komise pro e-learning

MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. - předseda
RNDr. Čestmír Štuka, MBA
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

13. Etická rada

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. - předseda
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA   
doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

 

Hodnocení: spravovat