1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce DSP

  72133

Termín slavnostní promoce pro všechny absolventy, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2019/2020, tzn. do 30. 9. 2020, je 11. 12. 2020 v 9.00 hod a v 10.30 hod ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1 (Rektorát UK)

Absolventům, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2019/2020, bude nejpozději do konce října 2020 zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu.

Pokud se absolvent nemůže z vážných důvodů promoce zúčastnit, je možné si diplom vyzvednout osobně na děkanátu 1. LF UK, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, a to od 14. 12. 2020. Jiné osobě může být diplom vydán pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Další informace a podrobnosti budeme sdělovat na základě telefonických dotazů.

Aktuální rozvrh promocí je dostupný ve Studijním informačním systému.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat