1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce DSP

  72133

Zrušení promoce absolventů doktorských studijních programů 1. LF UK – květen 2018    

Vedení 1. lékařské fakulty UK rozhodlo o zrušení termínu květnové promoce z důvodu nízké účasti absolventů doktorských studijních programů.  

Minimální počet pro uspořádání promoce je 18 absolventů. 

Další termín slavnostní promoce pro všechny absolventy, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2017/2018, tzn. do 30. 9. 2018, je 14. 12. 2018 v 9:00h a v 10:30 hod ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1 (Rektorát UK).  

Absolventům, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2017/2018, bude nejpozději do konce října 2018 zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. 

Pokud se absolvent nemůže z vážných důvodů promoce zúčastnit, je možné si diplom vyzvednout osobně na děkanátu 1. LF UK, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, a to od 17.12.2018. Jiné osobě může být diplom vydán pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. 

Další informace a podrobnosti budeme sdělovat na základě telefonických dotazů. 

Aktuální rozvrh promocí je dostupný ve Studijním informačním systému. https://is.cuni.cz/studium/promoce/index.php?key=az1

Další informace o promocích a diplomech http://www.cuni.cz/UK-3955.html


 

Hodnocení: spravovat