1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce DSP

  72133

Zrušení promoce absolventů doktorských studijních programů 1. LF UK – květen 2019

Vedení 1. lékařské fakulty UK rozhodlo o zrušení termínu květnové promoce z důvodu nízké účasti absolventů doktorských studijních programů.

Minimální počet pro uspořádání promoce je 22 absolventů.

Další termín slavnostní promoce pro všechny absolventy, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2018/2019, tzn. do 30.9.2019, je 13. 12. 2019 v 9:00 hod a v 10:30 hod ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1 (Rektorát UK)

Absolventům, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2018/2019 , bude nejpozději do konce října 2019 zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu.

Pokud se absolvent nemůže z vážných důvodů promoce zúčastnit, je možné si diplom vyzvednout osobně na děkanátu 1. LF UK, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, a to od 16.12.2019. Jiné osobě může být diplom vydán pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Další informace a podrobnosti budeme sdělovat na základě telefonických dotazů.

Aktuální rozvrh promocí je dostupný ve Studijním informačním systému.

https://is.cuni.cz/studium/promoce/index.php?do=promoce_rozvrh&mistnost=PM1&rok=2019&mesic=&fakulta=11110&f=Zobrazit

Blahopřejeme Vám k ukončení studia.


 

Hodnocení: spravovat