1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce DSP

  72133

Doktorská promoce s plánovaným termínem konání 10. 12. 2021 je ZRUŠENA.

Diplomy budou vyrobeny do termínu, ve kterém se měly zrušené promoce uskutečnit a absolventi si je budou moci vyzvednout přímo na děkanátu 1. LF UK na oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky (č. dveří 2055). Jiné osobě může být diplom vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci s úředně ověřeným podpisem.

I po vyzvednutí diplomu budou mít absolventi nárok na to, abyste se zúčastnili náhradního termínu promoce, který bude stanoven s ohledem na vývoj epidemiologické situace a o kterém vás budeme včas informovat.

Další informace a podrobnosti budeme sdělovat na základě telefonických dotazů.

Aktuální rozvrh promocí je dostupný ve Studijním informačním systému.

Odkaz na stream promocí ve Velké aule Karolina: https://cuni.cz/promoce

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat