1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Promoce DSP

  72133

Termín slavnostní promoce pro všechny absolventy, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2020/2021 (od 1. 4. 2021 do 5. 10. 2021), je 10. 12. 2021 v 10:30 hod ve Velké aule historické budovy Karolina, Ovocný trh 560/5, Praha 1 (Rektorát UK).

Absolventům, kteří obhájili/obhájí disertační práci v akademickém roce 2020/2021, bude nejpozději do konce října 2021 zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu.

Promoce budou probíhat v souladu s hygienickými opatřeními, která budou v ČR v danou dobu platná. Počty hostů se budou řídit podle platných nařízení a v návaznosti na epidemickou situaci v době promoce.

Pokud se absolvent nemůže promoce zúčastnit, je možné si diplom vyzvednout osobně na děkanátu 1. LF UK, oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, a to od 13. 12. 2021. Jiné osobě může být diplom vydán pouze na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Další informace a podrobnosti budeme sdělovat na základě telefonických dotazů.

Aktuální rozvrh promocí je dostupný ve Studijním informačním systému.

 

Odkaz na stream promocí ve Velké aule Karolina: https://cuni.cz/promoce

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat