1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O logu

  72175

Heraldické znamení pelikána s mláďaty je jednou z často užívaných alegorií lékařství. Tato symbolika pochází ze středověkých bajek o zvířatech. Podle nich se chování pelikánů vyznačuje velkou obětavostí: chrání svá mláďata před vyhladověním tím, ze si svým zobanem zraňují kůži na hrudi a své potomky vlastní stékající krví sytí. I když takto tradovaná poetická představa je smyšlená a neodpovídá skutečnosti, její vyznění je působivé.

Také na starém žezlu pražské lékařské fakulty poznáváme stříbrnou sochu pelikána se třemi mláďaty. Podle výtvarného stylu lze soudit, že jde o plastiku barokní, která byla druhotně připojena na gotické žezlo. V moderní době zdobí alegorie s pelikány též medaile, které uděluje ministr zdravotnictví zasloužilým lékařům.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy se k tomuto symbolu po letech vrátila a používá jej ve svém znaku při slavnostních příležitostech. Od roku 1975 jím zdobí některé pamětní listy a diplomy, stejně tak tohoto znaku užívá k výzdobě při slavnostních shromážděních.

V obraze znaku je heraldicky stylizovaný pelikán se třemi mláďaty. Kruhový nápis FACULTAS MEDICA PRIMA UNIVERSITATIS CAROLI je proveden gotickou majuskulí. Typ písma se váže k nápisu na univerzitní pečeti. Akantové listy a drahokamy po obvodu nápisu znaku jsou taktéž odvozeny z ozdob starého fakultního žezla. Ikonograficky i svou úpravou znak připomíná tradice staroslavného pražského lékařského učení.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat