1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Špičkové vybavení

72032
Být tradiční lékařskou fakultou s téměř 700letou historií je privilegiem i závazkem současně. Historie pro nás znamená tradici, zkušenost a kořeny. Ty jsou důležité při cestě kupředu, vývoji a odvaze nežít minulostí, ale naopak být dobře ukotven v přítomnosti a otevřen budoucnosti. Snažíme se proto pokračovat v odkazu generací před námi, které držely fakultu v popředí vývoje výuky lékařství, nedílně spojené s vědecko-výzkumnou činností na tomto poli. 

To se dnes neobejde bez špičkového, a zároveň i velmi drahého, vybavení, které se na naší fakultě díky obrovskému nasazení mnoha zanícených lidí – od učitelů a lektorů přes vedoucí vědeckých skupin až po administrativní pracovníky děkanátu, a také díky každoročním investicím v řádu desítek miliónů – daří nejen udržovat v provozuschopném stavu, ale rozvíjet tak, abychom nebyli jen udržovaným „skanzenem“, nýbrž stále moderní fakultou, podílející se na udávání nových trendů a směrů vývoje.  

Velkou výhodou pro studenty 1. LF UK je možnost absolvovat preklinickou, převážně teoretickou výuku v historických budovách fakulty, ovšem v moderně vybavených laboratořích, pitevnách i jiných výukových prostorách. Studentům můžeme nabídnout výuku v unikátním moderním Centru lékařských simulací, které se nachází v budově Fyziologického ústavu. Fakulta však disponuje i mnoha dalšími trenažéry a simulátory na různých klinických pracovištích – např. pro nácvik venepunkce, katetrizace močových cest či laparoskopických operací. Stomatologická klinika pak provádí výuku na fantomech.

Vědečtí pracovníci, postgraduální studenti biomedicíny, ale i motivovaní pregraduální studenti mají k dispozici nejen vysoký standard vybavení pro vědeckou činnost v laboratořích, ale i špičková centra a specializovaná pracoviště, která mnohdy snesou srovnání s těmi nejlepšími i v mezinárodním měřítku.

Za všechny jmenujme například CAPI – Centrum pokročilého preklinického zobrazování, které patří mezi nejlépe vybavená pracoviště svého druhu celosvětově. Kromě komplexní nabídky „klasických“ zobrazovacích metod pro výzkum na malých zvířatech vlastní jako jedno z mála v celém světě přístroj MPI, tedy zobrazovač magnetických částic.

Mezi další výborně technologicky vybavená pracoviště naší fakulty patří Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie (zejména oblast elektronové mikroskopie) na Purkyňově ústavu, nebo Národní centrum lékařské genomiky, kterého je naše fakulta národním koordinátorem.

Díky významnému podílu na Centru excelence BIOCEV mají vědci z našich řad otevřený přístup k několika tamním špičkově vybaveným servisním střediskům, od Zobrazovacích metod přes Centrum molekulární struktury až po OMICS Genomika a Proteomika.

Velký přínos, a to nejen v dostupnosti nejmodernějšího technologického vybavení, ale i v úzkém propojení excelentních vědců z nejrůznějších oborů, si slibujeme od právě připravovaného projektu Kampus Albertov , na kterém spolupracujeme s Matematicko-fyzikální a Přírodovědeckou fakultou UK, a který by měl otevřít své brány vědcům i studentům už v roce 2021.


 

 

 

Hodnocení: spravovat