1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zubní lékařství

102981

72312

„Na studiu je skvělé, že již od prvního týdne výuky procvičujeme své praktické dovednosti na zubních simulátorech. Fakulta zároveň nabízí řadu mimoškolních aktivit, které poskytují prostor pro odreagování či další vzdělávání. Organizaci zubních workshopů, přednášek, zahraničních stáží a dalších akcí u nás zajišťuje Sdružení studentů stomatologie, jehož členem se také můžeš stát.“

Markéta Vratislavská, studentka programu

Zubní lékařství

  • 5leté studium
  • studium v prezenční formě
  • absolvetnt získává titul MDDr.

Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice.
Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů.


Hodnocení: spravovat