1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

BIOCEV

72073

V kontextu české (i evropské) vědy představuje BIOCEV špičkovou komplexní platformu pro rozvoj moderních biotechnologií a biomedicíny. Díky vzniku tohoto centra se podařilo propojit tradiční silné obory z oblasti technických a přírodních věd, jako jsou virologie nebo chemie. O kvalitně nastaveném vědeckém modelu vypovídá i nejvyšší dosažené hodnocení z pěti předložených velkých projektů OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Tuzemští i mezinárodní hodnotitelé zejména zdůraznili, že se na programu podílejí naši nejlepší vědci v oboru. Kvalitní výsledky jsou závislé na dobrém přístrojovém vybavení a hlavně na vzdělaných a chytrých lidech. Nejmodernější technickou základnu a špičkové odborníky, kteří jsou připraveni předávat své znalosti a zkušenosti studentům doktorského i magisterského studia. Do roku 2020 by zde mělo pracovat až 400 vědeckých pracovníků a 250 studentů. Již nyní se 56 výzkumných skupin, působících v 5 synergických programech, zaměřuje na detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Zkušenosti odjinud zřetelně ukazují, že výzkum základní vede dříve či později k výstupům, které lze nazývat aplikované, možná lépe prakticky využitelné. Patří k nim např. vývoj biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik nebo proteinové a tkáňové inženýrství. Spolupráce s aplikační sférou a s jinými institucemi, na domácím i zahraničním poli, je jednou z klíčových součástí koncepce a fungování excelentního výzkumného centra.

V BIOCEV je kladen důraz na integraci do Evropského výzkumného prostoru, kooperaci s dalšími projekty v ČR, komerčními subjekty i s regionálními a místními orgány. V bezprostřední blízkosti BIOCEV jsou již poměrně úspěšné menší biotechnologické firmy. Podpora jejich vzniku, budování vědeckotechnologických parků spolu s daňovou podporou výzkumu a vývoje a další možné dotace u nás nebyly v dostatečné míře a dost rychle zavedeny, proto je třeba jejich systematické a dlouhodobé kultivace. V dané oblasti nemohu nezmínit členství BIOCEV ve vědeckotechnickém klastru STAR (Science and Technology Advanced Region). Jde o komplexní podporu rozvoje území v ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec, kde jsou koncentrována další vědecko-výzkumná pracoviště (např. nejmodernější laser ELI Beamlines, HiLase), inovační firmy a centra. Více informací o centru BIOCEV najdete na

Hodnocení: spravovat