1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace o zvláštním očkování studentů

72231

V průběhu studia na 1. LF musí studenti všech studijních programů a forem studia prokázat plnou ochranu proti virové hepatitidě B. 

U zápisu dokládá uchazeč minimálně zahájení očkování 1. dávkou, pokud nemá  kompletní očkování dle písmena a) nebo jinak neprokazuje ochranu proti hepatitidě B dle písmene b) nebo c) viz dále. 

Za plnou ochranu proti virové hepatitidě B je považováno:

a)  kompletní očkování proti virové hepatitidě B dle § 9 vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. třemi dávkami očkovací látky dle řádného schématu (uchazeč byl očkován dle očkovacího kalendáře v ČR, kde je  toto očkování  povinné již v dětském věku) 

nebo 

b)  dostatečné množství protilátek proti HbsAg přesahujícím 10IU/litr (uchazeč byl očkovaný, ale např. v zahraničí (mimo SR) dle jiného očkovacího schématu nebo byl očkován a nemá k dispozici záznam o očkování) 

nebo

c) prokazatelné prodělaní virové hepatitidy B (uchazeč má záznam ve zdravotní dokumentaci u svého praktického lékaře) 

Kompletní očkování dokládá student, který ho nedoložil u zápisu nejpozději do 31.3. studia 1. ročníku a je povinnou podmínkou studia.

V případě, že nemáte v ČR nebo SR svého praktického lékaře, tak se můžete k provedení očkování či odběru protilátek obracet na očkovací centrum 

Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN 2/ (Studničkova 7, Praha 2) Očkovací centrum Praha 2 | AVENIER - Očkování a cestovní medicína (ockovacicentrum.cz)

 

Formulář  potvrzení očkování naleznete níže. 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat