1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Univerzita třetího věku na 1. LF UK (U3V)

72150

Prezenční kurzy U3V

Univerzita třetího věku (U3V) je součástí programu Celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově. Kurzy U3V patří do kategorie zájmových kurzů. Studium je určeno seniorům, kteří dosáhli důchodového věku a mají zájem získávat nové poznatky ve vybraných medicínských oborech.

Na 1. lékařské fakultě UK má U3V již dlouholetou tradici, v roce 2017 uplynulo 30 let od zahájení těchto kurzů. K dispozici je studium v základním kurzu, který je dvouletý a kde se uchazeči mohou dozvědět vše podstatné o biologii člověka – od buňky přes správné fungování lidského těla, jeho onemocnění a předcházení nemocem až po výživu ve stáří či duševní hygienu. Po absolvování se lze zapsat do navazujícího ročního kurzu, který uchazečům přiblíží nové poznatky v medicíně. Do tohoto kurzu se lze hlásit opakovaně, protože každý rok je jeho tématem jiný medicínský obor. Úspěšní absolventi základního kurzu dostávají při slavnostním ceremoniálu v Karolinu z rukou významných představitelů 1. LF UK Osvědčení o absolvování kurzu.

Všeobecné informace o Univerzitě třetího věku na 1. lékařské fakultě UK v Praze

Univerzita třetího věku je jedna z forem celoživotního vzdělávání. Je určena převážně posluchačům důchodového věku. Je to studium zájmové, které v rámci 1. lékařské fakulty UK v Praze seznamuje posluchače s biologickou bází medicíny a se základy teoretických a preklinických oborů lékařství.

Studium nemá profesní charakter. Po ukončení studia, které trvá 4 semestry, je absolventům vydáno „Osvědčení" o absolvování studia. Protože toto studium slouží výhradně k uspokojení zájmu posluchačů o obor, není jeho absolvování podkladem pro zaměstnání zdravotnického charakteru. Podmínkou přijetí do kurzu U3V na 1. LF UK v Praze je dosažení důchodového věku a středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Tyto podmínky mohou být za určitých okolností prominuty.


Kurzy pro akademický rok 2024/2025:

A) Biologie člověka I., II. (1. ročník - středa) a Biologické principy péče o zdraví I., II. (2. ročník - čtvrtek)

Místo a doba konání: Ústav vědeckých informací, U Nemocnice 4, Praha 2, zimní semestr v průběhu říjen - prosinec, letní semestr únor - květen

Přednáškové dny:  středa nebo čtvrtek  14.30 - 16.30. 

Přednášky se konají 1x týdně, každý dvouletý kurz probíhá vždy v jeden z uvedených dnů. Témata přednášek - viz příloha. 

Kurz běží opakovaně ve stejném znění.

Přihlášky do kurzu U3V Biologie člověka 1. ročník se vydávají do naplnění kapacity 70 posluchačů.  Poplatek za celý kurz činí 1.500 Kč a bude splatný v hotovosti na pokladně děkanátu nebo bankovním převodem - viz informace uvedené níže.


B) Novinky v medicíně - kurz určený výhradně pro absolventy přednášek Biologie člověka na 1. LF UK

V zimním semestru akademického roku 2024/2025 je nachystáno téma Paliativní medicína, na semestr letní Gastroenterologie.

Posluchači jsou seznamováni s historickým vývojem vybraných lékařských oborů a také s novými diagnostickými a léčebnými metodami a postupy v medicíně.

Přednáškovým dnem je vždy úterý 14.00-16.00 hod. 

Místo konání: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2, velká posluchárna.

Zájemci pro velký počet tvoří dvě skupiny - A a B. Docházejí střídavě jedenkrát za 14 dní na identické přednášky.

Poplatek za kurz pro zájemce činí na dva semestry 500 Kč.


PLATBA

Poplatek za kurz lze zaplatit převodem, případně v hotovosti na pokladně děkanátu Kateřinská 32.

Pokladní hodiny: pondělí, středa a pátek 10 - 12 hod. Úterý 12.30 - 15 hod.

Prázdninový provoz pokladny stejně jako v minulých letech bude od 1.7.2024 do 31.8.2024 omezen.     Úterý 12:30-15:30 Pátek 9:00-12:00.

Bankovní převod

Číslo účtu: 37434021/0100

VS 91003009

Do pozn. pro příjemce poprosíme uvést jméno platící osoby a heslo U3V.


DALŠÍ INFORMACE

Zájemci o studium obdrží další informace na oddělení Celoživotního a specializačního vzdělávání 1. LF UK - kontakt: Mgr. Nikola Šedová, e-mail: nikola.sedova@lf1.cuni.cz, Kateřinská 32, Praha 2, tel. 770 316 499

nebo na studijním oddělení 1. LF UK. Kontakt: Ing. Barbora Kasalová, e-mail: barbora.kasalova@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 243

 

Hodnocení: (hodnotilo 58 uživatelů) spravovat