1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

O nás

Činnost a postavení oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu jsou upraveny v čl. 14 opatření děkana č. 10/2006, kterým se vydává Organizační řád děkanátu, v platném znění. 

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky zajišťuje zejména pro:

Vědeckou radu, děkana a kolegium děkana

 • organizaci vědecké rady fakulty,
 • přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady univerzity,
 • přípravu materiálů pro jednání kolegia děkana a kolegia rektora.

proděkana pro vědeckou činnost

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně přípravy materiálů pro akreditaci oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK,
 • přípravu návrhů na jmenování emeritním a hostujícím profesorem,
 • přípravu návrhů na udělení vědecké hodnosti doktor honoris causa,
 • přípravu materiálů k oceňování pracovníků a studentů fakulty,
 • organizaci Studentské vědecké konference.

proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 • komplexní zajištění problematiky studia v doktorských studijních programech na 1. LF UK. 

proděkana pro zahraniční studenty a sociální problematiku

 • Program „Erasmus +“ – komplexní zajištění pobytů pro vyjíždějící i přijíždějící studenty
 • komplexní zajištění mobility akademických pracovníků
 • zajištění konkursů na studijní pobyty pro studenty v rámci mezi univerzitní spolupráce, mezivládních dohod – AIA,
 • IFMSA – zajištění stáží na pracovištích fakulty,
 • Fond mobility – administrativní zajištění návrhů.
Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964187 Vedoucí oddělení, habilitační a jmenovací řízení, databáze pro DSP. 
Mgr. Eva Charouzdová eva.charouzdova@lf1.cuni.cz 224964286 Doktorské studijní programy
Michaela Demartini michaela.demartini@lf1.cuni.cz 224964315 Přijímací řízení, stipendia, promoce
Karolína Soukupová karolina.soukupova@lf1.cuni.cz 224964330 Doktorské studijní programy
Eva Baschiera
eva.baschiera@lf1.cuni.cz
224964372 Zahraniční styky/Erasmus+
Mgr. Iveta Urbanová
iveta.lodrova@lf1.cuni.cz
224964358 Zahraniční styky/Erasmus+
Mgr. Martina Renková
martina.renkova@lf1cuni.cz
224964314 Doktorské studijní programy, přijímací řízení
Mgr. Jarmila Andrlová
jarmila.andrlova@lf1.cuni.cz
224964428
Doktorské studijní programy


Úřední hodiny Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. 9. 2018  - 30. 6. 2019

PO a ST 8:00 - 12:30

ÚT a ČT 12:30 - 15.30

Návštěva mimo úřední je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.

 


 


 

 


 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat