1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK

101631Činnost a postavení oddělení pro vědeckou činnost děkanátu jsou upraveny v  opatření děkana č. 10/2006, kterým se vydává Organizační řád děkanátu, v platném znění dodatku č. 19 (čl.21). 

Oddělení pro vědeckou činnost zajišťuje zejména pro:

Vědeckou radu, děkana a kolegium děkana

  • organizaci vědecké rady fakulty,
  • přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady univerzity,
  • přípravu materiálů pro jednání kolegia děkana a kolegia rektora.

proděkana pro vědeckou činnost

  • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně přípravy materiálů pro akreditaci oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK,
  • přípravu návrhů na jmenování emeritním a hostujícím profesorem,
  • přípravu návrhů na udělení vědecké hodnosti doktor honoris causa,
  • přípravu materiálů k oceňování pracovníků a studentů fakulty,
  • organizaci Studentské vědecké konference.

proděkana pro doktorské studium

  • komplexní zajištění problematiky studia v doktorských studijních programech na 1. LF UK. 

Příjmení, jméno Email Telefon Pracovní agenda
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964187 Vedoucí oddělení, habilitační a jmenovací řízení, akreditace oborů pro habilitační a jmenovací řízení, akademické ceny, honoris causa, organizace vědecké rady
Mgr. Bc. Eva Charouzdová eva.charouzdova@lf1.cuni.cz 224964286 Doktorské studijní programy - nostrifikace, zápis do studia, žádosti v rámci studia, SDZ a obhajoby
Hana Kameníková hana.kamenikova@lf1.cuni.cz 224964315 Stipendia, organizace promocí, diplomy
Bc. Marie Machová, DiS.
marie.machova@lf1.cuni.cz 224964428 Přijímací řízení, ISP, roční hodnocení, školitelé, oborové rady, studentské ceny
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@lf1.cuni.cz
224964330
Doktorské studijní programy - zápis do studia, žádosti v rámci studia, SDZ a obhajoby, organizace promocí
Mgr. Iveta Urbanová

iveta.urbanova@lf1.cuni.cz
224964314
Akreditace oborů pro HŘ a JŘ, habilitační řízení, dodatky diplomů

Úřední hodiny Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK

Pondělí 8:00 - 12:30

Úterý a Čtvrtek 12:30 - 15:30

Středa a Pátek Zavřeno


Návštěva mimo úřední je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.

 


 


 

 


 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat