1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

99765
Činnost a postavení oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu jsou upraveny v čl. 14 opatření děkana č. 10/2006, kterým se vydává Organizační řád děkanátu, v platném znění. 

Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky zajišťuje zejména pro:

Vědeckou radu, děkana a kolegium děkana

 • organizaci vědecké rady fakulty,
 • přípravu materiálů pro jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady univerzity,
 • přípravu materiálů pro jednání kolegia děkana a kolegia rektora.

proděkana pro vědeckou činnost

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem včetně přípravy materiálů pro akreditaci oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK,
 • přípravu návrhů na jmenování emeritním a hostujícím profesorem,
 • přípravu návrhů na udělení vědecké hodnosti doktor honoris causa,
 • přípravu materiálů k oceňování pracovníků a studentů fakulty,
 • organizaci Studentské vědecké konference.

proděkanku pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 • komplexní zajištění problematiky studia v doktorských studijních programech na 1. LF UK. 

proděkana pro zahraniční studenty a sociální problematiku

 • Program „Erasmus +“ – komplexní zajištění pobytů pro vyjíždějící i přijíždějící studenty
 • komplexní zajištění mobility akademických pracovníků
 • zajištění konkursů na studijní pobyty pro studenty v rámci mezi univerzitní spolupráce, mezivládních dohod – AIA,
 • IFMSA – zajištění stáží na pracovištích fakulty,
 • Fond mobility – administrativní zajištění návrhů.
Příjmení, jméno Email Telefon Pozice
Bc. Bohdana Frantíková
bohdana.frantikova@lf1.cuni.cz
224964187 Vedoucí oddělení, habilitační a jmenovací řízení, databáze pro DSP. 
Mgr. Jarmila Andrlová jarmila.andrlova@lf1.cuni.cz 224964428 Doktorské studijní programy, přijímací řízení
Mgr. Eva Charouzdová eva.charouzdova@lf1.cuni.cz 224964286 Doktorské studijní programy
Mgr. Martina Renková martina.renkova@lf1.cuni.cz 224964314 Doktorské studijní programy, přijímací řízení
Bc. Kristýna Rumlová kristyna.rumlova@lf1.cuni.cz 224964315
Stipendia, promoce
Karolína Soukupová karolina.soukupova@lf1.cuni.cz 224964330 Doktorské studijní programy
Eva Baschiera
eva.baschiera@lf1.cuni.cz
224964372 Zahraniční styky: přijíždějící studenti/zaměstnanci Erasmus+, Fond mobility, POINT, CEEPUS, IFMSAZahraniční styky/Erasmus+
Mgr. Anna Jezberová
anna.jezberova@lf1.cuni.cz
224964358
Zahraniční styky: vyjíždějící studenti/zaměstnanci Erasmus+, Absolventské stáže, Strategická partnerství, Mezinárodní kreditová mobilita
Mgr. Iveta Urbanová (dříve Lodrová)
iveta.lodrova@lf1.cuni.cz
224964358 Zahraniční styky/Erasmus+


Úřední hodiny Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 

Po 8:00 – 12:30
Út 12:30 – 15:30
St 8:00 – 12:30
Čt 12:30 – 15:30


Návštěva mimo úřední je možná pouze po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme za pochopení.

 


 


 

 


 

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat