1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kamerový systém

V rámci 1. LF UK je zřízen kamerový systém sloužící k posílení bezpečnosti osob a ostraze majetku.

Správce osobních údajů
(Personal data controller)
Univerzita Karlova, IČO: 00216208, Adresa: Ovocný trh 560/5 Praha 11000  
Kontakt 224 964 122  kamery@lf1.cuni.cz
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
(Contact the Data protection office)
gdpr@cuni.cz
Účel zpracování Ochrana majetku správce, studentů a třetích osob. Ochrana právem chráněných zájmů
Subjekt údajů Zaměstnanci, studenti, třetí osoby, osoby s jiným vztahem
popis kategorií osobních údajů Identifikační údaje ve formě kamerového záznamu
právní důvod Oprávněné zájmy správce(čl. 6 odst.1 písm.F)
Informace poskytované subjektům údajů umístění informačních štítků, na vstupech do prostoru záznamu, včetně identifikace správce a kontaktu
Příjemci osobních údajů Orgány činné v trestním řízení. Jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nebude docházet k předání údajů do jiných států
Lhůta pro výmaz Uchování záznamů je 5 dní. Kopie řešených incidentů je uchována pro nezbytnou dobu.
Technická a organizační opatření Řízení přístupu k datům, vedení předávacích protokolů třetím osobám. Podrobněji řešeno v Opatření děkana č. 1/2010
Počet nahrávaných kamer 203 vnitřních a 62 venkovních kamer, 53 kamer obsažených v tzv. "vrátnících"
Režim kamer Nahráván jen pohyb, bez biometrické detekce a daslších videoanalýz
Zpracovatel Správce je zároveň Zpracovatel

Přehled kamer v jednolivých objektech je dostupný pouze ze sítě fakulty :

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat