1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení strategického rozvoje

zburi 17.08.2017

O nás

Příjmení, jméno Email Telefon Pozice

Ing. Ivan Mikula, Ph.D

ivan.mikula@lf1.cuni.cz

224964393

Proděkan pro rozvoj fakulty

Ing. Vojtěch Malina

vojtech.malina@lf1.cuni.cz

224964392
725005630

Vedoucí oddělení

Ing. Michaela Matoulková

michaela.matoulkova@lf1.cuni.cz

224964394

Koordinační projektový a
programový pracovník

Ing. Renáta Skotnicová

renata.skotnicova@lf1.cuni.cz

224964395

Koordinační projektový a
programový pracovník

Lenka Karhanová

lenka.karhanova@lf1.cuni.cz

224964313

Koordinační projektový a
programový pracovník

lkarh 07.09.2017

Výzva "Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III"

Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení výzvy č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III Operačního programu Praha – pól růstu ČR k předkládání žádostí o podporu.


lkarh 22.08.2017

Výzva „Dlouhodobá mezisektorová spolupráce“

Cílem této výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé spolupráce mezi sektory prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu. Součástí spolupráce může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.


josmart 15.08.2017

Výzva „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo 30. 6. 2017 v rámci ŘO OP VVV výzvu „Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků“ s dobou řešení 2018–2022. Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1203 poslední aktualizace: 07.09.2017
zavřít