1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Hodnocení výuky

Studentské hodnocení výuky probíhá na 1. LF UK systematicky a každoročně již více než 15 let. Data se sbírají elektronicky pomocí studijního informačního systému. Sběr dat trvá vždy celý akademický rok, zahajuje a ukončuje se na přelomu září a října. Výsledky hodnocení zpracovává komise pro hodnocení výuky, která je předává kolegiu děkana a akademickému senátu. 

Kromě toho hodnocení své výuky dostávají všechna pracoviště. Širší akademické obci jsou výsledky hodnocení dostupné v SIS, zkrácené informace se zveřejňují na webu fakulty i sociálních sítích. Nad rámec tohoto centrálně probíhajícího šetření některá pracoviště používají i své vlastní dotazníky. Na rozdíl od celofakultního hodnocení, které umožňuje meziroční srovnávání výsledků, jsou tyto průzkumy operativnější a umožňují rychleji reagovat na případné aktuální problémy. Ankety, které hodnotí různé aspekty výuky, organizují i sami studenti. Fakulta a její hodnotící komise se snaží výsledky všech těchto aktivit spojovat, aby poskytovaly co nejpřesnější obraz a dávaly tak co nejlepší podklad pro zlepšování výuky.

Zpráva o hodnocení výuky studenty 1. LF UK za akademický rok 2021/2022

Nejlépe hodnocení vyučující za rok 2021/2022: 

MUDr. Prokop Seif, Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Michal Vaňkát, Fyziologický ústav 1. LF UK
MUDr. Simona Arientová, Ph.D., Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová, Ústav biofyziky a informatiky
Mgr. Antonín Procházka, Ph.D., Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK
doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Mgr. Jakub Žytek, M.Phil., Ph.D., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie
Mgr. Ondřej Trnka, Ústav tělesné výchovy 1. LF UK
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
MUDr. Květoslav Červený, Anatomický ústav 1. LF UK
MUDr. Jaroslav Kotlas, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. Ondřej Kodet,Ph.D., Dermatovenerologická klinika 1. LF UK
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc., Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN
MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D., Ústav veřejného zdravot. a med. Práva 1. LF UK
prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. Ústav patologické fyziologie 


 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat