1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kreditní systém a individuální studijní plán

72227

Kredity jsou imaginární body, které dostáváte za splnění studijních povinností – někdy za splnění zápočtu nebo absolvování volitelného předmětu, jindy za složení zkoušky. 

Počet kreditů, který můžete sledovat v SIS, je stanoven pro každý ročník zvlášť. Dosáhnout musíte tzv. normálního počtu kreditů (viz průvodce prváka). 

Pokud nesplníte některý z hlavních předmětů jednotlivých ročníků a máte minimální počet kreditů (např. v 1. ročníku 50 efektivních kreditů, tj. počet kreditů za volitelné předměty není vyšší než 9), můžete požádat o opakování v rámci individuálního studijního plánu. 

Na konci studia musíte mít po sečtení všech kreditů za povinné a volitelné předměty minimálně 360 kreditů v programu Všeobecné lékařství, 300 v programu Zubní lékařství, 180 v bakalářských programech a 120 kreditů v navazujících magisterských programech.

ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti 

Aby vám byl umožněn individuální studijní plán, musíte splnit následující podmínky: 

» mít tzv. minimální počet kreditů, který se však nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě

» mít maximálně dvě nesplněné studijní povinnosti v daném ročníku

» o ISP z důvodu nesplnění studijních povinností žádat maximálně dvakrát za celé studium (z tohoto důvodu lze ISP povolit nejdříve po dvou úsecích následujících po absolvování předchozího úseku podle individuálního studijního plánu) Příklad: nesplnění předmětu v 1./4. ročníku (studium dle ISP můžete žádat ve 2. a následně pak 5. ročníku), obdobně nesplnění předmětu ve 2./5. ročníku (studium dle ISP můžete žádat ve 3. a 6. ročníku)

Jak postupovat při žádosti o ISP: 

1. Žádost najdete ZDE

2. Vypíšete hlavičku a do odůvodnění uvedete např.: „Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Anatomie 2 (B02668) a Zdravotnická informatika (B00364)“. Tato formulace ale není pevně daná. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan. Pro každý povinný předmět platí, že ho můžete v průběhu studia opakovat maximálně jednou – a to nutně hned v dalším ročníku. 

Pozor! Kdo nesplní předmět, který opakuje, musí ukončit studium. 

Na konci ISP musíte mít normální počet kreditů a splnit všechny předměty zapsané v ISP – je to součást rozhodnutí o povolení ISP. Pokud nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, studium vám bude ukončeno. 

ISP z jiných důvodů

O individuální studijní plán můžete žádat i z následujících důvodů:

 » rodičovství (např. jste rizikově gravidní, pečujete o dítě do 3 let věku apod.),

 » reprezentujete Českou republiku ve sportovním odvětví nebo se na reprezentaci připravujete, 

 » jedete na studijní pobyt v rámci Erasmu. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan.

Hodnocení: spravovat