1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kreditní systém a individuální studijní plán

72227

Kredity jsou  body, které dostáváte za splnění studijních povinností, tj. získání zápočtu, klasifikovaného zápočtu, zkoušky z povinných předmětů a za splnění předmětu volitelného. Každý předmět má ve studijním plánu přidělené kredity, vztahuje se to k rozsahu a náročnosti předmětu. Těžší předměty mívají více kreditů. 

V každém ročníku se předpokládá, že získáte minimálně 3 kredity za volitelné předměty. Maximálně lze započítat 9 kreditů za volitelné předměty v každém ročníku, nad tento počet jsou to kredity neefektivní a při kontrole studia se Vám nebudou počítat.  

Počet kreditů můžete sledovat v SIS. Získané kredity se za jednotlivé ročníky sčítají. 

Na konci každého ročníku v akademickém roce máte mít splněné všechny povinné předměty daného ročníku, předměty volitelné a získat v součtu normální počet kreditů (60 x ročník, tj. 60 za první ročník, 120 za druhý ročník, 180 za třetí ročník atd.) 

Pro  postup do dalšího ročníku však stačí dosáhnout minimálního  počtu kreditů (viz Průvodce prváka). Má to však často svá úskalí. Předměty na sebe v ročnících navazují, jsou prerekvizitami, což znamená, že  nesplnění povinného předmětu může znemožnit splnění jiných předmětů vyššího ročníku, pro které je prerekvizitou a tím zabránit dosažení potřebných kreditů v dalším ročníku. 

To by při standardním průběhu studia  (jeden ročník = jeden akademický rok) tedy znamenalo, že v dalším ročníku by se vám muselo  ukončit studium pro nedostatek kreditů. 

V tomto případě však máte  možnost požádat o  ISP z důvodu opakování nesplněného předmětu, což umožní rozložení ročníku a plnění předmětů vyššího ročníku ve dvou letech (viz ISP níže)  

Na konci posledního ročníku musíte mít vždy po sečtení všech kreditů za povinné a volitelné předměty normální počet kreditů, tj. minimálně 360 kreditů v programu Všeobecné lékařství, 300 v programu Zubní lékařství, 180 v bakalářských programech a 120 kreditů v navazujících magisterských programech.


ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti 

Aby vám byl umožněn individuální studijní plán, musíte splnit následující podmínky: 

» mít tzv. minimální počet efektivních kreditů

Individuální studijní plán se  nepřipouští ve dvou po sobě bezprostředně následujících ročnících studia. To znamená, že v rámci studia dle ISP musíte splnit vše co máte stanoveno. 

Jak postupovat při žádosti o ISP: 

1. Žádost najdete ZDE

2. Vypíšete hlavičku a do odůvodnění uvedete např.: „Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Anatomie 2 (B02668) a Zdravotnická informatika (B00364)“. Tato formulace ale není pevně daná. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan. Pro nesplněný povinný předmět platí, že ho můžete v průběhu studia opakovat maximálně jednou – a to nutně hned v dalším ročníku. 

Pozor! Kdo nesplní předmět, který opakuje, musí ukončit studium. 

Na konci ISP musíte mít normální počet kreditů a splnit všechny předměty zapsané v ISP – je to součást rozhodnutí o povolení ISP. Pokud nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, studium vám bude ukončeno. 

ISP z jiných důvodů

O individuální studijní plán můžete žádat i z následujících důvodů:

 » rodičovství (např. jste rizikově gravidní, pečujete o dítě do 3 let věku apod.),

 » reprezentujete Českou republiku ve sportovním odvětví nebo se na reprezentaci připravujete, 

 » jedete na studijní pobyt v rámci Erasmu. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan a lze ho povolit pouze v případě, že nejsou dány důvody k ukončení studia. 


Hodnocení: spravovat