1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kreditní systém a individuální studijní plán

72227

Kredity jsou imaginární body, které dostáváte za splnění studijních povinností – někdy za splnění zápočtu nebo absolvování volitelného předmětu, jindy za složení zkoušky. 

Počet kreditů, který můžete sledovat v SIS, je stanoven pro každý ročník zvlášť. Dosáhnout musíte tzv. normálního počtu kreditů (viz průvodce prváka). 

Pokud nesplníte některý z hlavních předmětů jednotlivých ročníků a máte minimální počet kreditů (např. v 1. ročníku 50 efektivních kreditů, tj. počet kreditů za volitelné předměty není vyšší než 9), můžete požádat o opakování v rámci individuálního studijního plánu. 

Na konci studia musíte mít po sečtení všech kreditů za povinné a volitelné předměty minimálně 360 kreditů v programu Všeobecné lékařství, 300 v programu Zubní lékařství, 180 v bakalářských programech a 120 kreditů v navazujících magisterských programech.

ISP z důvodu nesplnění studijní povinnosti 

Aby vám byl umožněn individuální studijní plán, musíte splnit následující podmínky: 

» mít tzv. minimální počet kreditů, který se však nepřipouští dvakrát bezprostředně po sobě

» mít maximálně dvě nesplněné studijní povinnosti v daném ročníku

» o ISP z důvodu nesplnění studijních povinností žádáte maximálně dvakrát za celé studium (z tohoto důvodu lze ISP povolit nejdříve po dvou úsecích následujících po absolvování předchozího úseku podle individuálního studijního plánu)

Jak postupovat při žádosti o ISP: 

1. Žádost najdete ZDE

2. Vypíšete hlavičku a do odůvodnění uvedete např.: „Žádám o ISP z důvodu opakování nesplněných předmětů Anatomie 2 (B02668) a Zdravotnická informatika (B00364)“. Tato formulace ale není pevně daná. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan. Pro každý povinný předmět platí, že ho můžete v průběhu studia opakovat maximálně jednou – a to nutně hned v dalším ročníku. 

Pozor! Kdo nesplní předmět, který opakuje, musí ukončit studium. 

Na konci ISP musíte mít normální počet kreditů a splnit všechny předměty zapsané v ISP – je to součást rozhodnutí o povolení ISP. Pokud nesplníte podmínky stanovené individuálním studijním plánem, studium vám bude ukončeno. 

ISP z jiných důvodů

O individuální studijní plán můžete žádat i z následujících důvodů: 

» máte komplikovanou zdravotní či sociální situaci (např. jste gravidní, pečujete o dítě apod.)

» souběžně studujete na jiné fakultě nebo vysoké škole. 

Ke všem žádostem o ISP se vyjadřuje děkanem pověřený proděkan.

Hodnocení: spravovat