1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studijní programy v "biomedicíně"

72144

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, při Univerzitě Karlově v Praze na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze ze dne 23.4.1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26.6.1997. Doktorské studium biomedicíny se realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci studijních programů a Smlouvy o sdružení, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky dne 13.března 2007.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Jednotlivé doktorské studijní programy v biomedicíně jsou na Univerzitě Karlově v Praze akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu, Fakultu tělesné výchovy a sportu. 


Sekretariát studia biomedicíny

Sekretariát studia biomedicíny sídlí v budově AV ČR, 1. patro, místnost č. 101, Národní tř. 3, 117 20 Praha 1, tel. 221 403 215,

e-mail: kovarikova@kav.cas.cz

8.00-12.00 hod

Sekretariát studia biomedicíny zejména:

  • zajišťuje činnost doktorského studia biomedicíny v době mezi zasedáními KR
  • účastní se zasedání KR a vede zápis z jednání
  • vede databázi všech účastníků doktorského studia biomedicíny
  • zajišťuje styk s pracovníky, odpovědnými za doktorské studium biomedicíny na jednotlivých školicích pracovištích

Více informací najdete na webových stránkách http://dspb.avcr.cz


Případné informace ke studiu konkrétního doktorského studijního programu/oboru v biomedicíně poskytnou referentky doktorského studia na 1. LF UK 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat