1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studijní programy v biomedicíně

72144

Doktorské studijní programy v biomedicíně tvoří jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů magisterského studia v biologii a medicíně a zabezpečují vhodné podmínky pro společnou realizaci studia doktorských studijních programů. Jednotlivé doktorské studijní programy v biomedicíně jsou na Univerzitě Karlově akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu. Doktorské studium biomedicíny je koordinováno Koordinační radou.

Doktorské studijní programy v biomedicíně a předsedové oborových rad:

Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK  

Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN

Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
Fyziologický ústav 1. LF UK

Imunologie
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK

Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Neurovědy
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Preventivní medicína a epidemiologie
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Ústav patofyziologie 3. LF UK

Vývojová a buněčná biologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK

Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA 
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Informace ke studiu doktorských studijních programů poskytnou referentky doktorského studia na 1. LF UK 

Hodnocení: (hodnotilo 16 uživatelů) spravovat