1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studijní programy v biomedicíně

72144

Doktorské studijní programy v biomedicíně tvoří jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů magisterského studia v biologii a medicíně a zabezpečují vhodné podmínky pro společnou realizaci studia doktorských studijních programů. Jednotlivé doktorské studijní programy v biomedicíně jsou na Univerzitě Karlově akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu. Doktorské studium biomedicíny je koordinováno Koordinační radou.

Doktorské studijní programy v biomedicíně a předsedové oborových rad:

Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK  

Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN

Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 
I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN

Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN

Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA 
Fyziologický ústav 1. LF UK

Gerontologie (pouze na dostudování)
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN

Imunologie
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK

Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK

Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

Neurovědy
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. 
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Preventivní medicína a epidemiologie
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
Ústav patofyziologie 3. LF UK

Vývojová a buněčná biologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Katedra buněčné biologie PřF UK

Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA 
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Informace ke studiu doktorských studijních programů poskytnou referentky doktorského studia na 1. LF UK 

Hodnocení: (hodnotilo 16 uživatelů) spravovat