1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Doktorské studijní programy v biomedicíně

72144

Doktorské studijní programy v biomedicíně tvoří jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů magisterského studia v biologii a medicíně a zabezpečují vhodné podmínky pro společnou realizaci studia doktorských studijních programů. Jednotlivé doktorské studijní programy v biomedicíně jsou na Univerzitě Karlově akreditovány společně pro 1. lékařskou fakultu, 2. lékařskou fakultu, 3. lékařskou fakultu, Lékařskou fakultu v Plzni, Přírodovědeckou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu. Doktorské studium biomedicíny je koordinováno Koordinační radou.

Doktorské studijní programy v biomedicíně a předsedové oborových rad

Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D. UK 1. LF

Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.  UK 1. LF

Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. UK 1. LF

Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. UK 1. LF

Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. UK 1. LF

Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. UK 1. LF

Gerontologie (pouze na dostudování)
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. UK 1. LF

Imunologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. UK PřF

Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. UK 1. LF

Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. UK PřF

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. UK PřF

Neurovědy
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. UK 1. LF

Preventivní medicína
doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. UK 3. LF

Vývojová a buněčná biologie
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. UK PřF

Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. UK 1. LF

Informace ke studiu konkrétního doktorského studijního programu v biomedicíně poskytnou referentky doktorského studia na 1. LF UK 

Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) spravovat