1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Pojištění

72118

Povinnost platby zdravotního pojištění vzniká dosažením věku 26 let – bez ohledu na (ne)dokončení studia. Povinnost platby tedy může vzniknout ještě během studia (žádné upozornění však neobdržíte a je nutné si povinnost ohlídat).

V roce 2017 platí osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) částku 1 485 Kč.

Stát platí zdravotní pojištění za absolventa mladšího 26 let ještě následující měsíc po ukončení studia, resp. po složení poslední závěrečné státní zkoušky. Např. při poslední SRZk 3. června vzniká povinnost platby od srpna.

Platbu je nutno uhradit do 8. dne následujícího měsíce. Penále se počítá za každý den ode dne nabytí 26. roku. Sociální pojištění nezaměstnaní a studenti nehradí.

Po nástupu do zaměstnání platí zdravotní a sociální pojištění vždy zaměstnavatel.

Pro placení sociálního a zdravotního pojištění není rozhodující výše úvazku, ale hrubá mzda – minimální pojistné činí 13,5 % z minimální mzdy (v roce 2017 je to 1 485 Kč).

Zaměstnavatel platí dvě třetiny pojistného (9 %), zaměstnanec třetinu (4,5 %).

Pokud je vlivem částečného úvazku příjem nižší než minimální mzda (v roce 2017 je to 11 000 Kč), pak hradí zaměstnavatel 9 % z reálné mzdy a rozdíl k dosažení nutných 1 337 Kč hradí zaměstnanec (viz následující příklad).

Příklad výpočtu pojistného
Minimální mzda v roce 2017: 11 000 Kč
Minimální povinná výše pojistného: 1 485 Kč (13,5 % z 11 000 Kč)
Příjem: 5 000 Kč
Zaměstnavatel hradí 9 % z 5 000 Kč: 450 Kč
Zaměstnanec hradí 4,5 % z 5 000 Kč: 225 Kč
Odvod celkem: 450 + 225 = 675 Kč
Rozdíl mezi povinným a odvedeným: 1 485 – 675 = 810 Kč
Rozdíl hradí zaměstnanec: 225 + 810 = 1 035 Kč

Zaměstnavatel tedy finálně odvádí 450 Kč a zaměstnanec 1 035 Kč. Tato částka mu bude stržena zaměstnavatelem – zaměstnanec sám nic neplatí.


Hodnocení: spravovat