1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro žadatele: Úhrada publikačních nákladů spojených s Open Access formátem

U vědeckých publikací přijatých k tisku do odborných časopisů zařazených dle Web of Science v prvním oborovém decilu lze žádat o plné či částečné hrazení publikačních nákladů spojených s open access formátem*

Podmínky:

1. Publikace musí být přijata k tisku do odborného vědeckého časopisu s impakt faktorem, který spadá do 1. oborového decilu dle Web of Science dle posledního známého hodnocení (pokud bude publikace přijata do časopisu v kalendářním roce, kdy ještě není znám aktualizovaný impakt faktor daného časopisu, počítá se poslední známé zařazení časopisu)

2. Pokud časopis spadá do více oborů, počítá se nejlépe zařazený obor (časopisu nemusí být zařazen do 1. oborového decilu ve více oborech, stačí jeden obor)

3. Publikace může mít jakýkoli formát (originální vědecké sdělení, přehledový článek, letter apod.)

4. Žadatel musí být první, korespondenční či seniorní autor dané publikace

5. Žadatel musí mít pracovně právní vztah k LF1 v době přijetí publikace do tisku (výše úvazku nerozhoduje)

6. Maximální výše příspěvku na jednu publikaci je 4 tisíce Euro. Vyšší příspěvek je možný pouze po event. schválení proděkanem/proděkankou pro vědu a tajemnicí/tajemníkem fakulty.

Postup při podávání žádosti o úhradu publikačních nákladů spojených s open access formátem:

1. Odeslat na adresu achri@lf1.cuni.cz a na adresu pavel.klener2@lf1.cuni.cz vyplněný formulář žádosti o úhradu publikačních nákladů (viz příloha)

2. Následně bude v rámci ÚVI 1. LF UK provedena kontrola údajů a při splnění podmínek dojde ke kontaktu žadatele ze strany fakulty stran procesu úhrady nákladů

*Konečný souhlas s uhrazením příspěvku je plně v gesci fakulty, uhrazení příspěvku či jeho části nelze nárokovat či vymáhat soudní cestou. Fakulta si vyhrazuje právo na odmítavé stanovisko bez udání důvodu.

Formulář: Žádost o úhradu publikačních nákladů spojených s open access ke stažení ZDE.

 

 

Hodnocení: spravovat