1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Simulátory v klinické výuce

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

1.-2. Název pomůcky: laparoskopický trenažér – 2 ks

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: 1 ks posluchárna, 1 ks knihovna

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85012

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): fakultativní výuka, 1,5 hodiny pro zájemce v průměru 100 studentů ročně

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po ukončení stáže mají studenti 2 hodiny praktický kurz pod vedením instruktora, výuka mladých lékařů před atestací

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: doc. MUDr. Michal Mára, CSc


3. Název pomůcky: porodnický simulátor spontánní i operační

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85028

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny, každý student 6. ročníku (+ výuka studentek porodní asistence)

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek, výuka mladých lékařů před atestací

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

4. Název pomůcky: simulátor cervikální dilatace

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85014

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): součást praktických kurzů a při šití episiotomie (3 hodiny)

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


5. Název pomůcky: novorozenec – chlapec + holčička

Účel jejího využití: praktická výuka mediků + bakalářů

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): při nácviku šití episiotomie 1 hodiny

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


6. Název pomůcky: trenažer matt – standarT

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny v rámci výuky šití episiotomie,

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


7. Název pomůcky: simulátor ženské katetrizace

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85015

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): studentky porodní asistence 1 hodina, studenti 6. ročníku v rámci semináře o šití episiotomie

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: : prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


8. – 11. Název pomůcky: 4 ks Paže pokročilá + náhradní pokožka

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85017

85016

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1 hodina při výuce porodní asistence

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: nevyužíváme

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

12. a 13. Název pomůcky: Simulátor gynekologický zoe – 2 ks

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: knihovna

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85018

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny praktický kurz

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

14. Název pomůcky: Simulátor porodní pokročilý

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85019

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

15. Název pomůcky: repliky děložních čípků

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85020

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


16. Název pomůcky PRS – nácvik ručního vytlačení mléka

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85021

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

17. Název pomůcky: simulátor vyšetření prsu

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: knihovna

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85022

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1 hodina

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


18. a 19. Název pomůcky: simulátor dilatace děložního čípku – 2ks

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85023

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3 hodiny

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


20. Název pomůcky: Model kojence-pečovatelský (chlapec)

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85024

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1 hodina

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


 

21. – 26. Název pomůcky: 6 ks - trenažér nácviku šití - Epiziotomie

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: učebna Meloun

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85025

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 3

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.


27. Název pomůcky: porodnický fantom univerzal asm 8000

Účel jejího využití: praktická výuka mediků

Umístění simulátoru/trenažéru: skříň 4. p.

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85026

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: praktika pro studenty navštěvující zájmový kroužek

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: Urbanová Jana


ÚTPO

Seznam naleznete v tabulce ZDE.

Využít lze pouze v době mimo semestr a část zkouškového období, kdy probíhají zápočty. Kontaktní osoba je p. Mgr. Chvojkova katerina.chvojkova@lf1.cuni.cz

 


Pneumologická klinika 1. LF UK a TN

 

1. Název pomůcky: Simulátor k nácviku hrudní drenáže a hrudní punkce

Účel jejího využití: nácvik hrudní punkce a drenáže

Umístění simulátoru/trenažéru: Thomayerova nemocnice

Fotografie simulátoru/ trenažéru: 

85035

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): výuka na trenažéru je součástí sylabu předmětu Interna- pneumologie 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: je možné po domluvě s kontaktní osobou

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: as. MUDr. Pavel Horažďovský, PhD., MBA, mail: pavel.horazdovsky@1lf.cuni.cz, tel: 775601106


 

 

2. Název pomůcky: AirSim Bronchi model s nasální částí a bradou

Účel jejího využití: nácvik bronchoskopie a endotracheální intubace

Umístění simulátoru/trenažéru: Thomayerova nemocnice

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85036

 

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): výuka na trenažéru je součástí sylabu předmětu Interna- pneumologie 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: je možné po domluvě s kontaktní osobou

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: as. MUDr. Pavel Horažďovský, PhD., MBA, mail: pavel.horazdovsky@1lf.cuni.cz, tel: 775601106

 


IV. interní klinika 1. LF UK

Název pomůcky: GI Mentor, Simbionix, verze 2,5

Účel využití: praktická výuka studentů a mladých lékařů

Umístění: IV. interní klinika 1. LF UK, přízemí „rotunda“

85032

Využití při povinné klinické výuce: cca 30 min na 1 posluchače

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: kdykoliv po dohodě v rámci pracovní doby

Kontaktní osoba: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.


KLINIKA ORL Motol

1. Název pomůcky: Systém VOXEL-MAN Tempo + Sinus

Účel jejího využití: Simulace anatomie a operačních postupů temporální kosti, dutiny nosní, VDN a baze lební v rámci pre- i postgraduální výuky.

Umístění simulátoru/trenažéru: KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVA A FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE - knihovna

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

 

85040

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): V rámci dvoutýdenní výuky ORL během přednášky a praktické výuky "Vyšetřovací metody I" 75 min a "Vyšetřovací metody II" 75 min/celá skupina mediků - cca 10-35 osob.

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: Dle individuální domluvy s kontaktní osobou.

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: doc.MUDr. Jan Bouček, Ph.D.


GPK Bulovka

1. Název pomůcky: porodnický trenažér a plod s placentou

Účel jejího využití: prezentace technik porodu (především vlastní plod s placentou)

Umístění simulátoru/trenažéru: GPK 1. LFUK nemocnice na Bulovce

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85030

85029

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 6hod/1posluchač

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: mimo plánovanou výuku užití nevidím

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky:

Vyplnil: MUDr.Karel Hurt,DrSc. GPK nemocnice na Bulovce karel.hurt@lf1.cuni.cz


Neurologická klinika 1. LF UK

1. Název pomůcky: model lumbální punkce

Účel jejího využití: nácvik lumbální punkce

Umístění simulátoru/trenažéru: RS centrum, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, poliklinika, Karlovo nám. 32, Praha 2

Fotografie simulátoru/ trenažéru: 

85034

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1 hod.

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: dle zájmu studentů 2-3 termíny za semestr v délce trvání 1 hod., max. účast 10 studentů

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: as. MUDr. Eva Krasulová, Ph.D. (eva.krasulova@vfn.cz)


Oční klinika 1. LF UK a ÚVN 

Simulátor vyšetření očního pozadí (Eye Examination Simulator) M82. Iveta Němcová

############################

 

 

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN

1. Název pomůcky: Simulátor na lumbální punkci

Účel jejího využití: simulátor je využíván ve výuce všech pregraduálních studentů

Umístění simulátoru/trenažéru: KIN 1. LF UK a ÚVN, malá seminární místnost

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85031

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): každý student všeobecného i zubního lékařství si v rámci praktického semináře zkusí lumbální punkci na simulátoru

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: možnost častějšího využití v rámci PVP Infektologie pro praxi

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: As. MUDr. Simona Arientová, Ph.D.


ÚLBLD

1. Název pomůcky: 2x „Zdokonalená paže pro napíchnutí žíly “ (firma: Helago; 00290)

Účel jejího využití: nácvik odběru venózní krve v rámci volitel.předmětu „Odběrové techniky“

Umístění simulátoru/trenažéru: ÚLBLD, Kateřinská 32, výuk.laboratoř, č.dv.1.095

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85037

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): ne (jen volitelný předmět)

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: dle předchozí dohody s kontaktní osobou

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky:

odb.as.MUDr.Ivan Šebesta,CSc (isebes@lf1.cuni.cz)

(zástupce přednosty ÚLBLD pro výuku)


 

2. Název pomůcky: 1x „Paže pro nácvik injekce “ (firma: Helago)

Účel jejího využití: nácvik dovedností v rámci volitel.předmětu „Odběrové techniky“

Umístění simulátoru/trenažéru: ÚLBLD ,Kateřinská 32, výuk.laboratoř , č.dv.1.095

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85038

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): ne (jen volitelný předmět)

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: dle předchozí dohody s kontaktní osobou

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky:

odb.as.MUDr.Ivan Šebesta,CSc (isebes@lf1.cuni.cz)


 

3. Název pomůcky: 1x Simulátor srdeční katetrizace

Účel jejího využití: nácvik dovedností v rámci volitel.předmětu „Odběrové techniky“

Umístění simulátoru/trenažéru: ÚLBLD ,Kateřinská 32, výuk.laboratoř č.dv.1.095

Fotografie simulátoru/ trenažéru:

85039

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): ne (jen volitelný předmět)

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: dle předchozí dohody s kontaktní osobou

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky:

odb.as.MUDr.Ivan Šebesta,CSc (isebes@lf1.cuni.cz)


 

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK 

Prostory jsou ale vhodné jen pro výuku v malé skupině a naše modely jsou křehké.
Obáváme se, že mimo standardní výuku by dosti trpěly.
V příloze popis jednotlivých simulátorů., doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

 


1. Název pomůcky: Simulátor pro vyšetření per rectum

Účel jejího využití: nácvik vyšetření per rectum

Umístění simulátoru/trenažéru: výukové pracoviště Ústavu všeobecného lékařství – učebna modelů

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): Ano, polovina kroužku 120 min, tj. 10 min na posluchače

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: Simulátor je křehký a snadno se poškodí. Využití možné jen s dohledem pedagoga. Využití mimo standardní výuku nedoporučuji.

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Cyril Mucha


 

 

2. Název pomůcky: Simulátor pro otoskopické vyšetření

Účel jejího využití: nácvik otoskopického vyšetření

Umístění simulátoru/trenažéru: výukové pracoviště Ústavu všeobecného lékařství – učebna modelů

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): Ano, polovina kroužku 120 min, tj. 10 min na posluchače

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: Využití možné jen s dohledem pedagoga. Využití mimo standardní výuku nedoporučuji.

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Cyril Mucha


 

3. Název pomůcky: Simulátor pro oftalmoskopické vyšetření

Účel jejího využití: nácvik oftalmoskopického vyšetření

Umístění simulátoru/trenažéru: výukové pracoviště Ústavu všeobecného lékařství – učebna modelů

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): Ano, polovina kroužku 120 min, tj. 10 min na posluchače

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: Využití možné jen s dohledem pedagoga. Využití mimo standardní výuku nedoporučuji.

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Cyril Mucha


 

4. Název pomůcky: Simulátor pro simulaci (hendikepy) stáří

Účel jejího využití: simulace hendikepů starých a chronicky nemocných

Umístění simulátoru/trenažéru: výukové pracoviště Ústavu všeobecného lékařství – učebna modelů

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): Ano, polovina kroužku 90 min, vlastní simulace jen pro některé.

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: Využití možné jen s dohledem pedagoga. Využití mimo standardní výuku možné po dohodě.

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Norbert Král


 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

Název pomůcky: Standardní paže pro kanylaci periferní žíly (2x)

Účel jejího využití: slouží k názorné demonstraci zavedení katetru periferní žílou

Umístění simulátoru/trenažéru: III.IK 1. patro., chodba před odd. D2 – uzamykatelná skříň

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86257

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: vrchní sestra Mgr. Světla KrutskáNázev pomůcky: Fonendoskop Littmann Electronic 3200

Účel jejího využití: jako diagnostická pomůcka při fyzikálním vyšetření pacienta

Umístění simulátoru/trenažéru: Koronární jednotka III.IK

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86255

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Tomáš Janota, CSc.Název pomůcky: Tělesný analyzátor Tanita

Účel jejího využití: používá se k měřením tuku, vody, kostí, svalů, hodnocení fyzické kondice, dětský, dospělý a atletický mód, ukládání dat

Umístění simulátoru/trenažéru: poliklinika VFN, 1. patro obezitologie

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86254

Využití při povinné klinické výuce (počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.Název pomůcky: Trenažér katetrizace močového měchýře muže a ženy

Účel jejího využití: Simulátory umožňují trénování cévkování ženy a muže

Umístění simulátoru/trenažéru: III.IK 1. patro., chodba před odd. D2 – uzamykatelná skříň

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86259

Využití při povinné klinické výuce ( počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: vrchní sestra Mgr. Světla KrutskáNázev pomůcky: Thyroid Ultrasound Training Phantom

Účel jejího využití: k nácviku UZ vyšetření štítné žlázy

Umístění simulátoru/trenažéru: III.IK, přízemí, sono

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86260

Využití při povinné klinické výuce ( počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: prof. MUDr. Václav HánaNázev pomůcky: Trenažér Ambu Man Advanced

Účel jejího využití: k nácviku kardiopulmonální resuscitace

Umístění simulátoru/trenažéru: Koronární jednotka III.IK

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86258

Využití při povinné klinické výuce ( počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: MUDr. Tomáš JanotaNázev pomůcky: Hrudní model Chester

Účel jejího využití: k ošetřování vstupů do žilního systému

Umístění simulátoru/trenažéru: III.IK 1. patro., chodba před odd. D2 – uzamykatelná skříň

fotografie simulátoru/ trenažéru:

86256

Využití při povinné klinické výuce ( počet hodin pro 1 posluchače): 1

Podmínky využití mimo plánovanou výuku: po domluvě s Bc. Lenka Valešová, út-čt (10-14 hod): Lenka.Valesova@lf1.cuni.cz

Kontaktní osoba pro sjednání využití pomůcky: vrchní sestra Mgr. Světla Krutská


KARIM 1. LF UK a ÚVN


Podrobný seznam najdete ZDE.

 

Hodnocení: spravovat