1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zkouška z AJ

72136

Zkouška z anglického jazyka pro studenty doktorských studijních programů

Předmět: Anglický jazyk (B90003) 

Všichni studenti doktorského studijního programu na 1. LF musí složit povinně zkoušku z anglického jazyka (výjimku si mohou vyjednat ti, kteří píší disertační práci v NJ nebo FJ, popř. realizují výzkum nebo jeho část v cílových zemích těchto jazyků).

Existují dvě možnosti jak absolvovat předmět Anglický jazyk:

1. UZNÁNÍ MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

Studentům doktorského studia, kteří se prokáží platným mezinárodním certifikátem nebo jazykovou zkouškou na úrovni B2 včetně a vyšší, může být zkouška uznána. Pro uznání zkoušky v rámci DSP je třeba dosáhnout alespoň 2/3 na příslušné výsledkové škále (např. FCE: A, B, C jen s dodatkem na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků (ÚDLCJ); TOEFL v počítačové verzi: 90, od 80 s dodatkem na ÚDLCJ.) Dodatek ÚDLCJ je nezbytný také v případě, že jazyková zkouška netestovala všechny 4 řečové dovednosti.
Certifikát nesmí být starší 5 let pro úroveň B2, nebo 10 let pro úroveň C1 a C2. 
Kontaktní osoba: PhDr. Blažena Weberová (blazena.weberova@lf1.cuni.cz) nebo PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. (sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz)
1. LF UK umožňuje částečné proplacení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. Více informací o podmínkách proplacení najdete zde.

2. VYKONÁNÍ ZKOUŠKY z odborného cizího jazyka na ÚDLCJ

Všichni zájemci o vykonání zkoušky z anglického jazyka musí psát VSTUPNÍ TEST, který ověřuje úroveň znalostí angličtiny (minimální požadovaná vstupní úroveň je ukončená B1 podle SERR pro jazyky). Vstupní test je možné absolvovat vždy na začátku ZS (září / říjen) nebo LS (únor / březen) příslušného akademického roku. Zjištěné skóre ze vstupního testu je platné pouze v příslušném akademickém roce. Aktuální termíny a instrukce naleznete na webu Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků.
Kontaktní osoba: Zachary H.K. Kendall, B.A. (zac_kendall@yahoo.com)

Podle výsledku vstupního testu se postupuje následovně:
2.1 Pokud vstupní úroveň v anglickém jazyce JE dostačující, student může přistoupit k vykonání zkoušky z odborného cizího jazyka na ÚDLCJ a splnit její dílčí části:

A. Odborná prezentace + diskuse před skupinou na ÚDLCJ
- PPT na vlastním notebooku, délka 5-7 min
- splnění bodu A (prezentace) je možné v ZS nebo LS 1x týdně v době semináře pro PGS (rozvrh předmětu je v SISu). Je nutné si rezervovat čas.
- prezentace termínově předchází (minimálně 1 týden) ústnímu pohovoru (bod C + evaluace bodu B).

B. Desetistránkový odborný článek
- vlastní autorský text o celkovém rozsahu 10 normostran (18 000 znaků), tj. odborný článek, abstrakty, postery
- je nutné odborný článek včas odevzdat na ÚDLCJ v písemné tištěné podobě minimálně 14 dní před konáním ústního pohovoru

C. Práce s knihou z oboru - ústní pohovor na ÚDLCJ
- četba, překlad, reprodukce, diskuse (požadavky na publikaci: publikace z oboru studenta, autoři – rodilí mluvčí angličtiny, monografie nebo postgraduální učebnice, nikoli konferenční sborníky, časopisy apod.!)
- splnění bodu C (+ evaluace bodu B) je podmíněno včasným zaregistrováním termínu na ÚDLCJ. Termíny pro prezentace i ústní pohovory ÚDLCJ poskytuje po celý akademický rok (říjen až červen), s výjimkou letních prázdnin a druhé části zkouškového období LS. O svém záměru skládat zkoušku musí student PGS informovat ÚDLCJ nejpozději do konce dubna příslušného akad. roku. Pro pozdější žádosti nemůže být garantován zkouškový termín v příslušném akademickém roce.

2.2 Pokud vstupní úroveň v anglickém jazyce NENÍ dostačující, student si musí znalosti doplnit a opětovně prokázat ve vstupním testu. ÚDLCJ nabízí pro postgraduální studenty:
- online aktivity
- výuku 1x týdně (90 min)
Kontaktní osoba: Zachary H.K. Kendall, B.A. (zac_kendall@yahoo.com)

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

Hodnocení: spravovat