1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zkouška z AJ

72136

Zkoušky z anglického jazyka pro studenty DSP

Předmět: Anglický jazyk (B90003) pro PGS studenty (Zk)

Zde jsou specifikovány požadavky k předmětu od akad. roku 2017/2018, které platí také pro studenty, kteří zahájili doktorské studium dříve.

Všichni studenti doktorského studijního programu na 1. LF musí složit povinně Zk z anglického jazyka (výjimku si mohou vyjednat ti, kteří píší disertační práci v NJ nebo FJ, popř. realizují výzkum nebo jeho část v cílových zemích těchto jazyků).

2 možnosti absolvování zkoušky

1. UZNÁNÍ ZKOUŠKY:

Studentům doktorského studia, kteří se prokáží platným mezinárodním certifikátem nebo jazykovou zkouškou na úrovni B2 včetně a vyšší, může být ZKOUŠKA UZNÁNA. Pro uznání zkoušky v rámci DSP je třeba dosáhnout alespoň 2/3 na příslušné výsledkové škále (např. FCE: A, B, C jen s dodatkem na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků (ÚDLCJ); TOEFL v počítačové verzi: 90, od 80 s dodatkem na ÚDLCJ.) Dodatek ÚDLCJ je nezbytný také v případě, že jazyková zkouška netestovala všechny 4 řečové dovednosti.

Certifikát nesmí být starší pro úroveň B2 - 5 let, pro úroveň C1 a C2 - 10 let.

kontaktní osoba: PhDr. Blažena Weberová (blazena.weberova@lf1.cuni.cz)

2. VYKONÁNÍ ZKOUŠKY z odborného cizího jazyka na ÚDLCJ:

Všichni zájemci o vykonání zkoušky z angličtiny pro PGS MUSÍ PSÁT VSTUPNÍ TEST, který ověřuje úroveň znalostí angličtiny (minimální požadovaná vstupní úroveň je ukončená B1 podle SERR pro jazyky). Vstupní test je možné absolvovat vždy na začátku ZS (září / říjen) nebo LS (únor / březen) příslušného akademického roku.

Zjištěné skóre ze vstupního testu je platné pouze v příslušném akademickém roce.

Aktuální termíny a instrukce naleznete na webu ústavu.

kontaktní osoba: Zachary H.K. Kendall, B.A. (zac_kendall@yahoo.com)

Podle výsledku vstupního testování studenti PGS postupují následovně:

2.1 Vstupní úroveň v anglickém jazyce je dostačující, studenti mohou přistoupit k vykonání ZKOUŠKY z odborného cizího jazyka na ÚDLCJ a splnit její dílčí části. (viz část 3)

2.2 Vstupní úroveň v anglickém jazyce NENÍ dostačující. Studenti si musí znalosti doplnit a opětovně prokázat ve vstupním testu. ÚDLCJ nabízí pro PGS studenty:

- online aktivity

- výuku 1x týdně (90 min)

kontaktní osoba: Zachary H.K. Kendall, B.A. (zac_kendall@yahoo.com)

3. Součásti zkoušky z odborného cizího jazyka pro PGS:

3.1 odborná prezentace + diskuse před skupinou na ÚDLCJ:

PPP na vlastním notebooku, délka 5-7 min

Splnění bodu 3.1 (prezentace) je možné v ZS nebo LS 1x týdně v době semináře pro PGS. (rozvrh předmětu je v SISu) Je nutné si rezervovat čas.

Prezentace termínově předchází (minimálně 1 týden) ústnímu pohovoru (bod 3.3 + evaluace bodu 3.2).

kontaktní osoba: PhDr. Blažena Weberová (blazena.weberova@lf1.cuni.cz)

3.2 10stránkový odborný článek:

vlastní autorský text o celkovém rozsahu 10 normostran (18 000 znaků), (tj. odborný článek, abstrakty, postery)

Je nutné odborný článek včas odevzdat na ÚDLCJ v písemné tištěné podobě minimálně 14 dní před konáním ústního pohovoru

kontaktní osoba: PhDr. Blažena Weberová (blazena.weberova@lf1.cuni.cz)

3.3 práce s knihou z oboru - ÚSTNÍ POHOVOR na ÚDLCJ

četba, překlad, reprodukce, diskuse

(požadavky na publikaci: publikace z oboru studenta, autoři – rodilí mluvčí angličtiny, monografie nebo postgraduální učebnice, nikoli konferenční sborníky, časopisy apod.!)

Splnění bodu 3.3 (+ evaluace bodu 3.2) je podmíněno administrací přes SIS – viz agenda zkoušek.

kontaktní osoba: PhDr. Blažena Weberová (blazena.weberova@lf1.cuni.cz)

akad. rok 2017/18 Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat