1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Fyzioterapie a Aplikovaná fyzioterapie

103010

102955

„Fyzioterapie není jen studijním oborem, ale také novým životním stylem. Člověk si začne uvědomovat tak automatické procesy, jako je vlastní dýchání nebo chůze. Díky porozumění pohybovému aparátu pak pomáhá sobě i pacientům na cestě ke správnému pohybu bez bolesti.“

Martin Müller, student programu Fyzioterapie

 Fyzioterapie (bakalářské studium)

  • 3leté studium
  • studium v prezenční formě
  • ukončením získává titul Bc.

Fyzioterapie je zdravotnický program, který svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.
K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, metodiky, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství.
V rámci terapie používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z artificiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole, zvuku).
Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických. 


Aplikovaná fyzioterapie (navazující magisterské studium)

  • 2leté studium
  • studium v prezenční formě
  • navazuje na studijní program Fyzioterapie
  • ukončením získává titul Mgr.
Navazující magisterský program Aplikovaná fyzioterapie je specializačním vzděláním a navazuje na bakalářský stupeň vzdělání Fyzioterapie. Uchazeči o studium musí mít před zápisem úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský studijní program Fyzioterapie. Studijní program na 1. lékařské fakultě je výjimečný svým zaměřením na rehabilitační proces u pacientů po poškození mozku. Klinické zázemí Všeobecné fakultní nemocnice poskytuje studentům velké možnosti fyzioterapeutické klinické výuky ve všech základních medicínských oborech. Do výuky jsou zařazeny základy managementu a legislativy nutné pro řízení provozu, podřízených, vlastní praxe. Důraz je kladen na vědecko-výzkumnou činnost fyzioterapeutů, základy psaní odborných článků, tvorby přednášek, struktury žádostí o odborný projekt, grant.


Hodnocení: spravovat