1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
jfran| tisk | spravovat

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Úvodní slovo děkana

Vítejte na stránkách naší fakulty!

1. lékařská fakulta jako jedna ze čtyř nejstarších fakult pražské Univerzity Karlovy patří k nejvýznamnějším českým vzdělávacím institucím. Má klíčový význam pro poskytování nejmodernější léčebné péče cestou svých klinik – pracovišť společných se Všeobecnou fakultní nemocnicí a s dalšími nemocnicemi v Praze. Zároveň je však i nejproduktivnějším centrem biomedicínského a klinického výzkumu v České republice.

Základním cílem naší fakulty je vychovat kvalitního absolventa připraveného pro praktickou medicínu. Profesionála, který je vybaven chápáním biomedicínských disciplín a zodpovědností vůči základním lidským hodnotám a který obstojí se ctí v mezinárodní konkurenci. Naše studenty nechceme učit chodit, chceme je učit hledat nové cesty. Jsem přesvědčen, že k tomu máme ty nejlepší předpoklady – kvalitní vyučující i dobré zázemí na klinikách a ústavech.

Nedílnou součástí dobré vysoké školy je badatelská práce. Kvalitní vědecká práce a její produktivita řadí naši fakultu nejen mezi „top ten“ vědecko-výzkumných institucí v České republice, ale především mezi celosvětově respektovaná pracoviště. Právě souhra medicínských disciplín a špičkový základní výzkum jsou nenahraditelným zdrojem pro budoucí aplikace a klinické využití ve prospěch pacientů. Na naší fakultě podporujeme týmy, které přinášejí nové myšlenky. Říká se, že jsou školy, kde se učí podle knih, školy, kde se knihy píší, a pak školy, kde se rodí výsledky, aby se knihy mohly psát. A my děláme vše proto, abychom trvale patřili k těm naposledy jmenovaným.

Věřím, že se prostřednictvím webových stránek dozvíte o naší fakultě a jejím životě vše důležité. Snad vám budou užitečným pomocníkem – ať už jste naši stávající či potenciální studenti, lékaři, vědci, nebo jste k nám zavítali jen čirou náhodou. V opačném případě uvítáme vaše připomínky, abychom mohli stránky vylepšit.

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK

  

prof. Aleksi Šedo

e-mail: aleksi.sedo@lf1.cuni.cz

telefon: 224 964 237, 224 963 015

Profesor Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK, je zároveň přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v jeho rámci Laboratoře biologie nádorové buňky, společného pracoviště 1. LF UK a Fyziologického ústavu AV ČR.


Životopis
 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1837 poslední aktualizace: zburi, 11.03.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít