1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Adiktologie

103008

102431

„Jedná o obor, který propojuje lékařství a psychologii a nejen to. Je zde skvělý systém praxí. Zažijete jich hodně a především jsou různorodé. Vyučující jsou vždy špičky ve svých oborech a zvládnou výborně předat své znalosti.“

Vítek Novák, student programu Adiktologie

Adiktologie (bakalářké studium)

  • 3leté studium
  • studium v prezenční nebo kombinované formě
  • ukončením získává titiul Bc.

Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v adiktologických službách v oblastech prevence, předléčebné péče, léčby a následné péče. Získávají znalosti a kompetence pracovníka spojujícího zdravotní a sociální péči, se znalostí právního kontextu problematiky.

Více informací k výuce v kombinované formě naleznete ZDE.

Adiktologie (navazující magisterské studium)

  • 2leté studium
  • studium v prezenční formě
  • navazuje na studijní program Adiktologie
  • ukončením získává titul Mgr.
Studijní program je určen zejména bakalářům adiktologům, kteří mají způsobilost k výkonu regulovaného zdravotnického povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb., a kteří mohou klinicky pracovat, vykonávat povolání poradce se specializací v problematice návykových látek, pokračovat v oboru na poli výzkumu a toto studium je dále podporuje v dovednostech relevantních k získání specializace „klinický adiktolog“. Ke studiu se mohou hlásit i absolventi jiných bakalářských programů, kteří si obor volí pro výrazný individuální zájem o danou problematiku a najdou uplatnění mimo oblast zdravotnictví např. na pozicích správních pracovníků, protidrogového koordinátora atd. Studiem navazujícího magisterského programu Adiktologie bez předchozího bakalářského stupně studia programu Adiktologie nebudou tito absolventi oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání adiktolog podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění ani nemohou získat specializaci v oboru a v tomto smyslu jde tedy o zájmové studium.

 


 

 

Hodnocení: spravovat