1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace k nostrifikaci

Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

1) Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "nostrifikace").

2) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky rektorátu UK).

3) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 810 Kč). Doklady o zahraničním vysokoškolském vzdělání pro posouzení fakultou je nutné nejpozději do 30. dubna 2020 fyzicky zaslat nebo osobně doručit na adresu 1. lékařské fakulty: 

Děkanát 1. LF UK
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

Poplatek 810 Kč uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. 

Číslo účtu: 37434021/0100
Variabilní symbol: 3004
IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách rektorátu UK.

Hodnocení: spravovat