1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace k nostrifikaci


Uchazeči, kteří předchozí vysokoškolské vzdělání absolvovali na zahraniční vysoké škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů:

1) Doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. "obecná nostrifikace"). Obecnou nostrifikaci vyřizuje Rektorát UK, nikoliv 1. LF UK.

2) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu (vysokoškolský diplom a dodatek ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska; výjimky viz webové stránky rektorátu UK).

3) Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání magisterského stupně, který 1. lékařská fakulta sama posoudí (poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí pro přijímací řízení 2023/2024 II. 880 Kč a pro přijímací řízení 2024/2025 I. a II. 930 Kč). Doklady o zahraničním vysokoškolském vzdělání pro posouzení fakultou je nutné nejpozději do 30. dubna 2024 (v případě DSP II 2023/2024 do 30.11.2023) fyzicky zaslat nebo osobně doručit na adresu 1. lékařské fakulty:

Děkanát 1. LF UK
Oddělení pro vědeckou činnost 1. LF UK
Kateřinská 1660/32
121 08 Praha 2

V případě, že uchazeč v termínu podání přihlášek (30. dubna 2024) stále studuje, doloží k přihlášce potvrzení o probíhajícím magisterském studiu (v anglickém jazyce).
Ověřenou kopii diplomu, dodatek k diplomu, či případné další dokumenty zašle uchazeč fyzicky na adresu fakulty co nejdříve po získání magisterského titulu.
Posouzení zahraničního magisterského vzdělání 1. lékařskou fakultou je možné pouze na základě předložení ověřené kopie diplomu, dodatku k diplomu, či dalších dokumentů, které si fakulta vyžádá.

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu:

přijímací řízení 2023/2024 II. 880 Kč 

přijímací řízení 2024/2025 I. a II. 930 Kč 

uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Podávání žádosti o posouzení je dostupné v průběhu přijímacího řízení po přihlášení uchazeče ke své přihlášce. Žádost se podává ve Studijním informačním systému (SIS).

Číslo účtu: 37434021/0100
Variabilní symbol: ID přihlášky
Specifický symbol: 3004
IBAN: CZ9701000000000037434021
SWIFT kód banky (BIC): KOMBCZPPXXX

Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění řádného ukončení studia v magisterském studijním programu pro absolventy zahraničních vysokých škol naleznete na webových stránkách rektorátu UK.

Dotazy ohledně posouzení zahraničního vzdělání na 1. LF UK zodpoví Mgr. Bc. Eva Charouzdová, eva.charouzdová@lf1.cuni.cz

Hodnocení: spravovat