1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

SKVĚLÍ PEDAGOGOVÉ

Současný pohled

Aktuálně je mnoho akademických pracovníků naší fakulty ve vedení prestižních odborných vědeckých společností v ČR i v zahraničí, ve vedení klinik a ústavů tuzemských nemocnic nebo v redakčních radách renomovaných časopisů s impakt faktorem. Mnohá jména můžete znát z médií. Většina z nich jsou řešiteli a spoluřešiteli řady výzkumných projektů významných tuzemských i zahraničních agentur a zasedají ve vědeckých radách mnoha institucí v ČR i ve světě. Publikační výkonnost našich pedagogů každoročně stoupá a patří k nejvyšším mezi všemi lékařskými fakultami v ČR. Na naší fakultě učí také mnoho mladých a motivovaných vyučujících, kteří přináší inovativní metody vzdělávání a představují záruku kvalitní výuky i do budoucna.

98826

Květoslav Červený – působí na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a v učí na Anatomickém ústavu 1. LF UK, patří k nejlépe hodnoceným vyučujícím.

Jarmila Heissigerová – profesorka oftalmologie a přednostka Oční kliniky 1. LF UK a VFN zaměřuje svůj užší léčebný i výzkumný zájem na nitrooční zánět, tzv. uveitidu.

Hana Papežová – profesorka psychiatrie z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, kde se věnuje zejména problematice poruch příjmu potravy.

Jiří Beneš – působí jako odborný asistent na Radiodiagnostické klinice 1. LF UK a VFN, věnuje se popularizaci vědy, zejména zobrazovacích metod na sociálních sítích.

Eva Králíková – profesorka III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, kde vede poradnu pro odvykání kouření. Věnuje se epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku včetně prosazování účinné legislativy u nás i ve světě.

Soňa Nevšímalová – profesorka neurologie, světová uznávaná odbornice na spánkovou medicínu z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Pavel Pafko – profesor chirurgie, emeritní přednosta III. chirurgické kliniky, který provedl první transplantaci plic v ČR, proslul mj. jako operatér prezidenta Václava Havla.

Ondřej Naňka – přednosta Anatomického ústavu je inspirativním pedagogem a inovativním vědcem. Je držitelem Ceny Arnošta z Pardubic za rozvoj lékařské vědy a vzdělávání.

Kateřina Rusinová – přednostka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, protagonistka filmu Jednotka intenzivního života, který byl oceněn Českým lvem.

Martin Vejražka – jeden ze zakladatelů Wikiskript působí na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. Spolu s kolegou Čestmírem Štukou byl za svou iniciativu a podporu vzdělávání na dálku oceněn MŠMT.

Aleksi Šedo – profesor biochemie a patobiochemie, přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie, vedoucí Laboratoře biologie nádorové buňky, emeritní děkan 1. LF UK. Řešitel projektu Národního ústavu pro výzkum rakoviny.

Petra Tesařová – profesorka onkologie, která svou profesní kariéru na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN zaměřila na léčbu malignit prsu.

Martin Vokurka – přednosta Ústavu patologické fyziologie, současný děkan 1. LF UK.

Michal Miovský – přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a proděkan pro nelékařské studijní programy.

 

98827

S ostatními skvělými pedagogy naší fakulty budete mít nepochybně možnost seznámit se sami během studia medicíny – ať už na teoretických pracovištích, tak na klinikách.


Retro pohled


Od založení lékařské fakulty na Karlově univerzitě v Praze v roce 1348 působili na fakultě desítky významných osobností vědy. Nelze nezmínit např.:

Jan Jessenius (1566–1621) – profesor lékařství a chirurgie, osobní lékař císařů Rudolfa II. a Matyáše II., v letech 1600 a 1605 provedl v Rečkově koleji v Praze veřejné pitvy, jejichž popis poprvé vyšel tiskem jako přednášky, v období 1617–1620 rektor a kancléř pražské univerzity

Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) – lékař, přírodovědec, profesor fyziologie a zakladatel prvního fyziologického ústavu ve světě, světově známý několika objevy v oblasti buněk, činnosti srdce, zraku aj.

Jaroslav Hlava (1855–1924) – profesor patologické anatomie, zakladatel Hlavova ústavu (dnešního Ústavu patologie 1. LF UK a VFN), děkan lékařské fakulty v několika funkčních obdobích a rektor UK v letech 1907–1908

Rudolf Jedlička (1869–1926) – profesor chirurgie, náš první profesor rentgenologie a radiologie, který byl průkopníkem těchto nových oborů v Evropě, zakladatel ústavu pro léčbu a výchovu mrzáků (dnešní Jedličkův ústav)

Jan Jánský (1873–1921) – profesor psychiatrie, zakladatel likvorologické laboratoře, jako první se u nás věnoval biochemickému a serologickému výzkumu mozku, přispěl k objevení čtyř krevních skupin

Vladimír Vondráček (1895–1978) – profesor psychiatrie, jeden ze zakladatelů české lékařské psychologie, psychofarmakologie, dietetiky a psychiatrické sexuologie, autor mnoha popularizujících publikací a poutavě psaných vzpomínek

Josef Charvát (1897–1984) – profesor vnitřního lékařství, první přednosta a zakladatel III. interní kliniky, zakladatel české moderní endokrinologie

Karel Raška (1909–1987) – světově uznávaný mikrobiolog a epidemiolog, v letech 1963–1970 působil ve Světové zdravotnické organizaci (WHO), kde byl vedoucím úspěšného programu vedoucího k eradikaci prvých neštovic

91453


 

Hodnocení: (hodnotilo 33 uživatelů) spravovat