1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kariéra praktického lékaře

72104

KARIÉRA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Všeobecné praktické lékařství je odborná specializace, kterou lze získat absolvováním vzdělávacího programu, povinných kurzů a závěrečné atestační zkoušky. Lékař, který získal odbornou kvalifikaci v oboru všeobecné praktické lékařství, je oprávněn k poskytování samostatné péče v oboru všeobecné praktické lékařství a k vedení soukromé praxe.
Od 1.7.2009 platí tříletý vzdělávací program, který částečně (18 měsíců) probíhá v lůžkových zařízeních akreditovaných nemocnic a částečně v ambulancích akreditovaných praktických lékařů a dalších odborníků (18 měs.)
Podrobný popis vzdělávacího programu, včetně výchovně vzdělávacích cílů jednotlivých stáží, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, http://www.mzcr.cz/, konkrétně v odkazu
http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/262-lekari.html.
Získaná kvalifikace splňuje podmínky evropské direktivy pro vzdělávání v oboru všeobecné praktické/rodinné lékařství (general practice/family medicine) a umožňuje mobilitu v rámci EU.

Pro současnou organizaci specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství je klíčovou osobností praktický lékař školitel, jehož pracoviště je akreditováno pro poskytování specializační přípravy v oboru všeobecné praktické lékařství. Seznam těchto akreditovaných pracovišť najdete na odkazu http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/190-seznam-akreditovanych-pracovist.html. Akreditovaná pracoviště v oboru jsou ve všech regionech České republiky.

V roce 2009 poprvé Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo tzv. rezidenční program (http://www.mzcr.cz/Odbornik/Pages/1164-rezidencni-mista.html) a pro obor všeobecné praktické lékařství nabídla 155 míst. Nositeli těchto míst jsou akreditovaná pracoviště praktických lékařů ve všech regionech. Rezidenční místo je finančně zajištěno státní dotací, která je určena na pokrytí platu školence a odvodů po celou dobu specializační přípravy, nákup nezbytných ochranných prostředků a na odměny školitelům a školícím pracovištím. Hrubá mzda školence je obvykle cca 17 000,- Kč.
Nositelé rezidenčních míst mají povinnost vyhlásit výběrová řízení. Podmínkou udělení dotace na podporu lékaře ve specializační přípravě , je:

  • zapsání do oboru všeobecné praktické lékařství (Odbor vědy a vzdělávání MZ ČR)
  • podpis stabilizační smlouvy školencem, ve které se zavazuje, že po skončení přípravy bude po dobu 5 let působit v oboru v České republice.

Rezidentura není jediná cesta do oboru všeobecného praktické lékařství.
Lékař absolvent může absolvovat nemocniční část přípravy v kterémkoliv akreditovaném zařízení a do oboru vstoupit až před zahájením ambulantních stáží. V každém případě je ale potřeba kontaktovat akreditované pracoviště praktického lékaře, který garantuje tuto část přípravy.
Cesta ke kariéře praktického lékaře vede i přes rekvalifikaci z oboru interního (12 měsíců), anesteziologie a resuscitace (18 měsíců), případně z dalších oborů.

Informace pro zájemce o obor všeobecné praktické lékařství poskytuje Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP na svých webovských stránkách http://www.svl.cz/.
Tam naleznete „Formulář pro zájemce o rezidenční místa v přípravě do oboru PL“. Uvedený podklad slouží pro průběžnou komunikaci se zájemci o obor a zároveň pomáhá při plánování počtu rezidenčních míst v jednotlivých regionech. Na stránkách http://www.svl.cz/ naleznete i další informace a důležité odkazy k rezidenčnímu programu.

Demografická struktura profesní skupiny praktických lékařů v současné době není příznivá. Přitom všeobecné praktické lékařství je klíčovým oborem pro celý systém zdravotní péče a potřebuje vysoce kompetentní, nadšené a dynamické lékařky a lékaře. Řada kolegů je ve věku, kdy je čas předávat zkušenosti a postupně vychovávat své nástupce.

Dobře fungující ordinace praktického lékaře s přiměřeným registrem pacientům dnes zajišťuje slušnou ekonomickou prosperitu a podnikatelskou svobodu.

Pedagogičtí pracovníci Ústavu všeobecného lékařství 1.LF UK jsou připraveni Vám poskytnout další konzultace k možnostem kariéry v oboru všeobecné praktické lékařství.


doc.MUDr.Bohumil Seifert, Ph.D.
Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK v Praze
http://www.vselek.cz/

 

 

Hodnocení: spravovat