1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyřizování smluv o zabezpečení prázdninové praxe

UPOZORNĚNÍ: Smlouvy podepisuje příslušný proděkan - je proto nutno je přinést k podpisu s dostatečným předstihem!!!Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy a nemá s 1. LF UK uzavřenu smlouvu rámcovou (viz následující odstavec), vytiskne si student z webu 3x formulář fakultní smlouvy. Ta pak musí být podepsána před začátkem praxe (podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student - na pořadí nezáleží!!!)), u smlouvy pro nemocnici bude přiloženo potvrzení o studiu a obsahová náplň praxe - sylabus. Povinností studenta je podepsanou smlouvu předat před nástupem na praxi 1x ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě a 1x studijnímu oddělení 1. LF UK. 

Student může uzavřít s nemocnicí případně individuální smlouvu dvoustrannou, kde fakulta není ani jednou ze smluvních stran. Fakulta, resp. studijní oddělení nemusí nutně smlouvy jednotlivých studentů o praxi mít. Podstatné jest praxi absolvovat a získat za ni zápočet.

Pracoviště, která smlouvu nepožadují: VFN, výuková pracoviště 1. LF UK v ÚVN, Nemocnice Na Homolce a FN Motol, Fakultní Thomayerova nemocnice

Pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci a fakultní smlouva pak není třeba:

POZOR NOVĚ: od června 2024 uzavřeny rámcové smlouvy s  NH Hospital Hořovice a Nemocnice MMN Jilemnice i pro pracoviště Semily (Nemocnice MMN poskytuje studentům možnost ubytování a stravování zdarma - info alena.petrackova@nemjil.cz). 

Od 30. 5. 2023 je v platnosti rámcová smlouva s Fakultní nemocnicí Bulovka. Pokyny pro zájemce viz: https://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni-vzdelavani/praxe

Od ledna 2024 máme uzavřenu i rámcovou smlouvu s Nemocnicí Prachatice, od ledna 2023 s Krajskou nemocnicí Liberec. Student si nechá na studijním potvrdit přílohu ke smlouvě - viz příloha nemocnice Liberec. Dále není třeba smlouva do Nemocnice Vrchlabí, Nemocnice Třebíč, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - student dodá potvrzení o studiu a kontaktuje Mgr. D. Mikšovskou tel. 321 756 687, Kutná Hora - kontaktovat Jitku Novotnou tel. 327 503 497- Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v PrazeKrajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L a Litoměřice)- Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy) - vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2), Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu), Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o., Plzeň, se sídlem Rakovník, Fakultní nemocnice Olomouc, Oblastní nemocnice Náchod a.s. (studenti se řídí tímto odkazem: https://www.karieravnemocnici.cz/cs/studenti), Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy.

S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si vyřizuje praxi s vybraným pracovištěm sám /bez účasti fakulty!

Nemocnice Havlíčkův Brod - není třeba naší smlouvu!!! student uzavírá smlouvu dvoustrannou, jen mezi ním a nemocnicí (bez účasti 1. LF)

 

Hodnocení: spravovat