1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Program jednání AS 16. 1. 2023

99677Pozvánka a program

na zasedání AS 1. LF UK,
které se uskuteční
16. ledna 2023 v 16.00 hodin

 Vážení členové Akademického senátu (dále jen „AS“), zasedání AS se uskuteční dne 16. ledna 2023 v 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti 1. LF UK.

Program zasedání:

1. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – určení ověřovatelů zápisu dle Jednacího řádu AS 1. LF UK, čl. 6, bod 4 (5 minut)
2. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – schválení programu zasedání (5 minut)
3. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - poděkování členům předchozího AS (5 minut)
4. Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (30 minut)
5. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – internacionalizace 1. LF UK, zahraniční pobočky (15 minut)
6. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - projednání změny jednacího řádu AS UK. Námět na změnu jednacího řádu AS 1. LF UK (15 minut)
7. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. – webové stránky AS 1. LF – inovace (5 minut)
8. Prof. MUDr. M. Koziar Vašáková, Ph.D. - programový plán AS na období 2023 – 2025. Asignace úkolů komisím (30 min)
9. Různé (10 min)
  
Předpokládaná doba trvání zasedání je 120 minut.

 

V Praze dne 6. 1. 2023

MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

předseda AS 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat