1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období 2024-2027

102641


Dílčí volební komise ve složení:

Radan Brůha, (předseda komise), Yvona Angerová, Andrea L. Arnold, Michael Hartig, Anna Fähnrichová, Čestmír Štuka, Josef Martiňák

zjistila na svém zasedání dne 17. 11. 2023, že voleb ve dnech 15. – 16. 11. 2023 se z celkového počtu 1646 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 273 tj. 17 %; odevzdáno bylo 273 hlasů, z toho 273 platných;
z celkového počtu 5029 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 394 tj. 8 %; odevzdáno bylo 394 hlasů, z toho 394 platných.

Dílčí volební komise neobdržela námitky k průběhu voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období 2024 - 2027 zvoleni:

z řad akademických pracovníků

  1. prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
  2. prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., MBA

z řad studentů

  1. Adam Karas
  2. Andrea RashovskaNáhradníci zvoleni nebyli


Za Dílčí volební komisi
Radan Brůha

 

Hodnocení: spravovat