1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vyhlášení výsledků voleb do AS 1. LF UK (2022)

   Seznam zvolených členů senátu akademickými pracovníky  Hlasy
 1  Doc. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN  211
 2  Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1. LF UK a VFN  190
 3  Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole  179
 4  Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., I. chirurgická klinika L. LF UK a VFN  169
 5  Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., III. chirurgická klinika, 1. LF UK a FN v Motole  169
 6  Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, III. interní klinika 1. LF UK a VFN  168
 7  Prof. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN  154
 8  Doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK  153
 9  Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., dr.h.c., MBA, ÚLBLD 1. LF UK a VFN  152
 10  Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., Pneumologická klinika 1. LF UK a FTN  144
 11  Doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., II. interní klinika 1. LF UK a VFN  143
 12  Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN  141
 13  Doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN  140
 14  Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN  137
 15  Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., II. interní klinika 1. LF a VFN  128


   Seznam zvolených členů senátu studenty  Hlasy
 1  MUDr. Otakar Raška, Ph.D., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK  1008
 2  MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK  973
 3  Kamila Otrubová, 5. ročník všeobecné lékařství  897
 4  Andrea Rashovska, 4. ročník všeobecné lékařství  895
 5  Matěj Višňa, 5. ročník všeobecné lékařství  857
 6  Prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D., DSc., Anatomický ústav 1. LF UK  701
 7  Antonín Chochola, 4. ročník všeobecné lékařství  683
 8  MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D., Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN  596
 9  Adam Karas, 2. ročník všeobecné lékařství  573
 10  Andrea Louise Arnold, 2. ročník všeobecné lékařství AP  570
 11  Miroslava - Mirka Verbat, 4. ročník všeobecné lékařství AP  536
 12  Maxmilian Rudolf Woellersdorfer, 4. ročník zubního lékařství AP  534
 13  MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., ÚLBLD 1. LF UK a VFN  524
 14  William Lytle, 5. ročník všeobecné lékařství AP  517
 15  Matěj Škandera, 4. ročník všeobecné lékařství  490


Do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2022 – 2025 bylo odevzdáno celkem 506 platných hlasů za akademické pracovníky (z celkového počtu 1560), což je 32 %. Za studentskou část bylo odevzdáno celkem 1630 platných hlasů (z celkového počtu 5095) což je 32 %.

 

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů odevzdaných akademickými pracovníky

Pořadí kandidátů podle počtu hlasů odevzdaných studenty

Seznam zvolených členů senátu akademickými pracovníky

Seznam zvolených členů senátu studenty

Seznam náhradníků za akademické pracovníky

Seznam náhradníků za studenty


 

Hodnocení: spravovat