1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro volební období od 2021- do 2024

99713Dílčí volební komise ve složení: Radan Brůha (předseda), Yvona Angerová, Josef Martiňák, Martin Pehr, Pavel Šnajdr a Čestmír Štuka zjistila na svém zasedání dne 26. 11. 2020, že voleb konaných elektronicky ve dnech 24.-25. 11. 2020 se z celkového počtu 1552 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků 1. lékařské fakulty UK zúčastnilo 473, tj. 30%; odevzdáno bylo 473 hlasů, z toho 470 platných. Z celkového počtu 4668 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 1445, tj. 31%, odevzdáno bylo 1445 hlasů, z toho 1399 platných. Dílčí volební komise neobdržela námitky k průběhu voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy Akademického senátu Univerzity Karlovy byli pro volební období od 2021 do 2024 zvoleni:

z řad akademických pracovníků

 1. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
 2. prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

z řad studentů

 1. Otrubová Kamila
 2. Višňa Matěj

Náhradníky byli podle čl. 12 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zvoleni:


z řad akademických pracovníků

 1. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
 2. prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
 3. MUDr. Otakar Raška Ph.D.
 4. prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

z řad studentů

 1. Rashovska Andrea
 2. Woellersdorfer Maximilian Rudolf
 3. Brak Jan
 4. Foppiani José Antonio

V dokumentu Kompletní výsledky voleb ZDE počty získaných hlasů jednotlivých kandidátů.


 
 
Hodnocení: spravovat