1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Říjen – 2020

Na dvou podzimních zasedáních Senátu 1. LF se řešila řada oblastí. Uvedu zde pouze ty, které mi připadají pro studenty nejzajímavější. Jak říjnové, tak i listopadové setkání probíhalo distančně přes aplikaci MS Teams. Nebyla to pro nás úplná novinka, semi-distanční jednání jsme si již společně vyzkoušeli na jaře, a tak byl průběh po technické stránce poměrně hladký. Na říjnové schůzce jsme vyhlásili volby do AS UK a schválili návrh na jmenování členů Vědecké rady 1. LF UK. Také jsme diskutovali zapojení mediků v nemocnicích, akademický senát zdůraznil důležitost zachování výuky v nejvyšší možné míře. 

Listopadové setkání bylo produktivní, hned v úvodu jsme přijali nového člena – student Vít Čapoun ze čtvrtého ročníku VL vystřídal pana docenta Naňku. Následně jsme schválili návrh na založení Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, která v sobě skrývá obrovský potenciál. V plánu je zasazení výuky paliativní medicíny do kurikula, studenti by se tak například mohli naučit sdělovat nepříznivé zprávy. V úvahu připadá i vznik nových předmětů věnujících se problematice následné péče a umírání. V dalším bodě proděkan doc. Lukáš Zlatohlávek představil podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy, aktuální znění je k dispozici na webových stránkách fakulty. Lhůta pro podání přihlášek k řádnému přijímacímu řízení byla stanovena na 30. 4. 2021. 

To poslední, co bychom vám v letošních Senátovinách rádi sdělili, se týká studijních stipendií. Došlo ke schválení Opatření děkana o stipendiu za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019 – 2020, které zohlední návrh senátu na zvýšení částky pro studenty s průměrem 1,0. Naši výsledkově nejlepší studenti se tedy mohou těšit na štědrou předvánoční odměnu. 

Lukáš Panenka, člen AS UK

 

Hodnocení: spravovat