1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prosinec 2017

Financování fakulty

Na prosincové zasedání Akademického senátu 1. LF přijal pozvání kancléř Univerzity Karlovy a zároveň absolvent naší fakulty MUDr. Milan Prášil, MBA, aby se zúčastnil debaty o financování fakulty.

Naše fakulta již několik let soustavně kritizuje současně nastavený systém financování jednotlivých fakult Univerzity Karlovy rektorátem, který je pro nás nevýhodný. Vedení fakulty má připomínky k netransparentnosti přerozdělování financí, výši nákladů na rektorát a nedostatečnému trendu zvyšování dotací lékařských fakult vzhledem ke zvyšování dotací UK.

Princip přerozdělování dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je značně komplikovaný a komplexní proces, který zahrnuje řadu koeficientů jako KEN (koeficient ekonomické náročnosti studia), koeficient kvality studia, počet studentů a další proměnné. Univerzita dostane přidělené peníze pro jednotlivé fakulty především na základě KEN (reflektuje nákladnost studia, která je tradičně vysoká u lékařských fakult). Zlomek částky z dotací pro jednotlivé fakulty je na základě výše KEN vyčleněn na financování rektorátu. Lékařské fakulty tedy platí rektorátu zpravidla více než jiné fakulty, ačkoliv využívají jeho služeb přibližně stejně. Poté jsou finance dále přerozdělovány – mimo jiné – na základě koeficientu kvality, který je však „uměle“ nastaven tak, aby vyhovoval potřebám tzv. „principu solidarity“. Podle něho „úspěšnější“ fakulty, jako například naše fakulta, v rámci soudržnosti univerzity finančně podporují ty „méně úspěšné“. Z aktuálních hodnot koeficientů kvality pak vyplývá, že lékařské fakulty patří mezi nejméně kvalitní fakulty UK vůbec. To je pochopitelně další kritizovaný bod distribuce financí na univerzitě. V současné době naše fakulta dostává od státu (resp. univerzity) na jednoho českého studenta méně financí, než stojí jeho výuka. Nedílnou součástí financování fakulty se tak stávají vlastní zdroje, například z výuky anglicky mluvících studentů.

V zasedací místnosti, kde byla velmi bohatě zastoupená naše akademická obec s podporou kolegů z jiných lékařských fakult, panovalo rozhořčení nad současným systémem a zároveň sounáležitost a síla naší akademické obce. V novém roce se budou projednávat nové principy přerozdělování financí. Doufejme, že se lékařským fakultám podaří prosadit férovější přístup.

Rada vysokých škol

Do Rady vysokých škol byl nominován jako zástupce 1. LF MUDr. Martin Vejražka, PhD.

Volby do Akademického senátu UK

V Akademickém senátu UK nás budou od února nového roku zastupovat prof. MUD. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Stanislav Šípek, DrSc. a ze studentských řad Josef Holub a Martin Pehr, kandidáti zvolení v listopadových volbách. Volební účast studentů dosáhla jen 8,3 %!

Celouniverzitní senát volí rektora, tvoří předpisy, kterými se následně řídí fakultní předpisy (například studijní řád), a schvaluje rozpočet univerzity, a tedy i příspěvek pro každou z fakult. Každá fakulta má v senátu 4 zástupce.

Microsoft Office

Licence k Microsoft Office pro studenty a zaměstnance 1. LF UK jsou již k dispozici! Návod naleznete zde.

Alžběta Nováková, Martin Pehr, David Novotný, Hana Dittrichová

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat