1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prosinec – únor 2023

Senát zasedl a představil své cíle 

První, lednové zasedání letošního roku bylo zároveň prvním pracovním zasedáním Akademického senátu 1. LF UK v novém složení. Předsedkyně senátu prof. Martina Koziar Vašáková začátkem zasedání poděkovala všem předchozím členům senátu za jejich práci pro fakultu. Následně předala slovo panu děkanovi, který senátu v novém složením představil priority fakulty pro rok 2023. Patří mezi ně zejména zahájení stavby Kampusu Albertov, rozvoj simulační výuky, internacionalizace, digitalizace děkanátu a administrativy a velké vědecké projekty, na kterých se fakulta podílí. Další cíle mimo jiné zahrnují péči o přátelské prostředí pro studenty i zaměstnance, udržení vyrovnaného hospodaření v současné energetické situaci, zlepšení studijních programů a podpora výjezdů do zahraničí.

Další body se týkaly hlavně senátu jako takového. Paní předsedkyně představila body z neformálního jednání, kterými by se měly jednotlivé pracovní komise zabývat, ty je budou prezentovat na následujících zasedáních. Probírala se také možnost změny jednacího řádu akademického senátu, která byla diskutována v minulém volebním období. Z posledních podnětů byl vznesen návrh na aktualizaci a zpřehlednění části fakultních stránek zabývajících se akademickým senátem. V diskuzi padaly také návrhy na sjednocení a kompletní předělání webových stránek fakulty, což je však záležitost extrémně časově a finančně náročná a potřebuje další důkladné zvážení.

Kroky k vylepšení studia i webových stránek 

Únorové zasedání akademického senátu otevřel pan děkan informacemi o končícím semestru, dosavadním průběhu přijímacího řízení a ohledně uzávěrky hospodaření za uplynulý rok, která bude podrobněji představena na příštím zasedání společně s výhledem pro rok 2023. Pan děkan přítomným senátorům představil také novou fakultní mediátorku dr. Simonu Arientovou. V únoru nastupuje také nová vedoucí oddělení komunikace Mgr. Dita Václavíková. Připravují se webové stránky, kde by studenti mohli uceleně najít informace ohledně všech možností výjezdů na stáže a studijní pobyty do zahraničí. Druhým bodem byly informace z pléna Akademického senátu UK, kde pokračuje práce na principech rozdělování prostředků na univerzitě pro rok 2024. Byla představena nová univerzitní ombudsmanka dr. Kateřina Šámalová, jako zástupkyně 1. LF UK byla do etické komise univerzity zvolena studentka všeobecného lékařství Kamila Otrubová, která je členkou jak fakultního, tak univerzitního senátu. V následující části se senát seznámil s výstupy hodnocení výuky za uplynulý akademický rok. Pozitivní je nárůst počtu studentských hodnocení, díky kterým je hodnocení relevantnější. Hodnocení bylo předáno pedagogické komisi fakulty, kterou vede proděkanka pro studium a všeobecné lékařství doc. Andrea Burgetová. Na základě hodnocení se budou plánovat kroky ke zlepšování výuky. Následovaly informace z jednotlivých pracovních komisí a informace ohledně vzhledu webových stránek akademického senátu a možnosti jejich aktualizace. Závěrem paní předsedkyně poděkovala dlouholeté tajemnici akademického senátu Marii Augustinové za práci v senátu a představila její nástupkyni Janu Kolářovou. 

Matěj Višňa, člen Akademického senátu 1. LF UK

Hodnocení: spravovat