1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prosinec – 2020

 AS nadále zasedá distančně Od posledního vydání Senátovin zasedal Akademický senát 1. LF UK (AS) třikrát. Všechna zasedání proběhla v duchu epidemiologické tradice opět distančně přes aplikaci MS Teams. Vzhledem k tomu, že v březnu se setkání AS nekoná, lze říci, že se jeho členové více než půl roku nepotkali. 

V prosinci členové AS jednali nezvykle dlouho. Znovu jsme probírali založení Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN, což bylo nakonec opětovně schváleno. Dále jsme diskutovali problémy s praktickou výukou v době covidové krize v rámci oboru zubního lékařství. Jednohlasně jsme se shodli, že AS doporučuje děkanovi fakulty zahájit rekonstrukci zubařských výukových sálů. Během posledního měsíce loňského roku jsme také zvolili zástupce 1. LF UK do Rady vysokých škol (RVŠ). Našemu kandidátovi panu profesorovi Jiřímu Widimskému přejeme v RVŠ hodně štěstí. 

Během lednového zasedání jsme v AS odsouhlasili zaslání žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Kardiovaskulární vědy na 1. LF UK rektorovi Univerzity Karlovy. Také jsme navrhli nové složení fakultní Komise pro hodnocení výuky. Doufáme, že noví členové budou pro hodnocení výuky přínosem. V závěru jsme ještě diskutovali o míře podrobnosti zápisů našich zasedání a o možnosti většího zapojení členů senátu, kteří příliš neovládají český jazyk. 

Únorové setkání bylo, obdobně jako samotný měsíc únor, vůbec nejkratší. Za zmínku stojí příspěvek pana profesora Vrablíka, který nám představil návrh na změnu Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK. Akademický senát se nyní může těšit na měsíční „dovolenou“. 

Lukáš Panenka, člen AS 1. LF UK

Hodnocení: spravovat