1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Prosinec – 2019

Nový předseda a místopředseda AS 

V rámci nového složení akademického senátu (AS) máme za sebou již 3 zasedání, tudíž i pár novinek, o kterých se hodí po referovat. Naše úvodní prosincové setkání bylo zahájeno tradičním složením slibu všech senátorů a následnou volbou předsedy a místopředsedy AS. Jak praví tradice, jeden ze zástupců by měl být z řad akademiků a druhý z řad studentů. Jinak tomu nebylo ani tentokrát – předsedou se stal prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., z kliniky ORL v Motole, místopředsedou pak ten nejzkušenější ze studenstva, David Kulišiak z 6. ročníku VL. Nezapomněli jsme také poděkovat předešlému senátu a pro jednat žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Fyzioterapie. Volba kandidáta na pozici děkana se blíží V roce 2020 jsme se poprvé sešli 13. ledna a podařilo se nám vhod ně doplnit všechny naše odborné komise – legislativní vedenou prof. MUDr. Michalem Vrablíkem, Ph.D., ekonomickou vedenou MUDr. Janem Břízou, CSc., a tu pro studijní záležitosti vedenou prof. MUDr. Alešem Žákem, DrSc. Na únorovém setkání jsme byli informováni o organizaci volby kandidáta na pozici děkana a udělili jsme oprávnění doktorským studijním programům Bioetika, Dějiny lékařství a Zobrazovací metody v lékařství. Poslední, co nám do uzávěrky Jedničky senát přinesl, bylo přednesení požadavku o ukončení 100% docházky studentem Jakubem Danzigem. O dalším vývoji vás budeme informovat příště. 

Lukáš Panenka, člen AS 1. LF UK

Hodnocení: spravovat