1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Leden – 2022

Lednové zasedání Akademického senátu 1. LF UK (AS) pro nedostatek bodů v programu neproběhlo, proto se letos poprvé sešel AS až v únoru. O to zajímavější ale zasedání bylo. Na úvod prezenčního zasedání zazněla slova od děkana s několika informacemi do budoucna. Děkan se věnoval mnoha důležitým tématům, například Kampusu Albertov, Národnímu plánu obnovy nebo třeba otevření programu všeobecného ošetřovatelství. Dále informoval o průběhu letního semestru, který má již probíhat v režimu tzv. „zeleného semaforu“. Zajímavým a hodně diskutovaným bodem zasedání byly možné změny v pravidlech organizace studia. Navrhovaná druhá dílčí novela se měla dotknout jak pregraduálního, tak postgraduálního studia. Díky novele by mělo dojít ke změně pravidel kreditového systému a možností individuálního studijního plánu (ISP). Konkrétně by například do budoucna měl být zrušen maximální limit dvou nesplněných předmětů pro možnost ISP. Spolu s tímto bodem programu se probíraly i možnosti konzultací před druhými opravnými termíny státních zkoušek. Zvažovala se povinnost absolvovat konzultace před druhým opravným termínem, nicméně závěrem diskuze bylo, že tato povinnost by s sebou přinášela různá úskalí. 

Jakub Danzig, člen AS

 

Hodnocení: spravovat