1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Květen – 2022

V posledních dvou měsících se konala dvě zasedání, a to 16. května a 20. června. Informace od děkana se týkaly hlavně ekonomické situace fakulty, která musí reagovat na měnící se ceny energií, rostoucí inflaci a stagnující příspěvky od státu. Děkan představil současná opatření a jejich plán do budoucna, která senát přijal společně s rozpočtem na rok 2022, a zároveň přijal usnesení, kde se doporučuje dále se ekonomickou situací intenzivně zabývat a průběžně ji vyhodnocovat. Nejdůležitějším bodem pro studenty byla zpráva o studentském hodnocení výuky, která je dostupná všem v plném znění také v SIS v modulu anketa. Obsahuje rozbor hodnocení za minulý akademický rok a zároveň i odpovědi vyučujících k jednotlivým předmětům. Vedení na základě těchto výsledků bude dál tlačit na změny ve výuce. Proto bych chtěl všechny studenty poprosit, aby anketu za letošní akademický rok vyplnili. Nejlépe hodnocení vyučující byli na zasedání odměněni. Následovalo projednání podmínek přijímacího řízení, které zůstaly bez větších změn, pouze se zrušily bonifikace za olympiády, protože ministerstvo přestalo evidovat úspěšné řešitele. Dalším bodem bylo schválení výše doktorandského stipendia. Schváleny byly také změny v navazujícím magisterském programu Ergoterapie pro dospělé, které vznikly na základě zkušeností se současným programem a mimo jiné i po konzultaci s absolventy. Pokračovalo projednávání změn v jednacím řádu senátu. Senát se shodl, že bude pokračovat ve vypracovávání celkové reformy, ale její definitivní schválení nechá až na povolební složení senátu. Jedinou změnou, která bude provedena už na podzim, je definice hybridního a distančního jednání senátu. 

Matěj Višňa, 4. ročník VL

Hodnocení: spravovat