1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Květen – 2021

Poslední dvě zasedání Akademického senátu 1. LF UK (AS) v tomto akademickém roce by bylo možné označit obdobně jako rok samotný – byla zvláštní, byla jiná. Protože se blíží říjnové volby rektora Univerzity Karlovy, byla naše setkání obohacena o vystoupení dvou kandidátů. V květnu se nám představil prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., z Ústavu českých dějiny FF UK, v červnu jsme měli možnost přivítat prorektorku pro studijní záležitosti na UK a vedoucí Ústavu histologie a embryologie při LF Plzeň UK prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D. 

Květnové setkání patřilo k těm vůbec nejakčnějším, které aktuální složení senátu pamatuje. Pro uchazeče o studium zubního lékařství jsme schválili snížení bonifikace u přijímacího řízení za matematiku a za umístění v krajském kole středoškolských olympiád. Přišla řada i na představení a následné schválení dlouhodobého záměru 1. LF UK na období 2021–2025. Nejdelší diskuzi a nejvíce emocí vyvolal bod týkající se jednacího a volebního řádu AS 1. LF UK. Jedná se opravdu o velmi citlivé téma. Případná změna by mohla přinést řadu pozitiv, na druhou stranu je třeba pečlivě zvážit, zda zásah do „pravidel hry“ nepovede k negativním důsledkům, například k destabilizaci fakulty. Z hlasování, které bylo doprovázeno zmatkem v počítání hlasů, nakonec vyplývá, že AS bude dále diskutovat o možné změně jednacího řádu, nikoli však o změně řádu volebního. 

Předprázdninové zasedání probíhalo v uvolněnější atmosféře. Hned po vystoupení prof. Králíčkové jsme přijali dva nové členy zvolené za studentskou část, a sice MUDr. Mikuláše Mlčka a studenta Matěje Višňu, kteří tak vystřídali odstupující senátorku Dariu Vasilyevu a Lukáše Panenku. Dále nás čekaly dva tradiční akty spojené s blížícím se novým akademickým rokem, schválili jsme fakultní rozpočet na rok 2021–2022 a byla nám představena výše doktorandských stipendií, která se bude pohybovat v rozmezí 10 500 až 12 500 korun. 

Jako končící člen Akademického senátu 1. LF UK přeji všem jeho členům hodně štěstí a ať následující zasedání opravdu slouží ku prospěchu a zlepšení naší fakulty. 

Lukáš Panenka, odstupující člen AS 1. LF UK


 

 

 

Hodnocení: spravovat