1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Květen – 2020

Letní kurz v Dobronicích 

První řádné zasedání bylo ještě částečně semidistanční, někteří členové tedy byli přítomni opět pouze prostřednictvím obrazovky. Vedli jsme hojnou diskuzi ohledně změn kurikula a poděkovali skupině pana profesora Hanuše i studentům, kteří se na inovacích podíleli. Akademický senát započatou aktivitu podpořil. Pro sportovně laděné studenty jsme probírali možnost uskutečnění letošního sportovního kurzu v Dobronicích, členové Akademického senátu tuto oblíbenou akci podpořili, pokud to však epidemiologická situace dovolí.

Nový název pro KDDL 
V úvodu druhého zasedání pan profesor Betka nejprve poděkoval současnému panu děkanovi za spolupráci a odstartoval tak, když pomineme volbu nového děkana, poslední zasedání pro aktuální akademický rok. Byli jsme obeznámeni s novelou Studijního a zkušebního řádu UK, schválili jsme Výroční zprávu 1. LF UK za rok 2019 a také návrh na změnu názvu Kliniky dětského a dorostového lékařství (KDDL) na Kliniku pediatrie a dědičných poruch metabolismu. V závěru jsme otevřeli návrh na absolvování 3 týdnů předstátnicové stáže z Chirurgie mimo fakultní pracoviště. Ulehčí se tím nejen chirurgům ve VFN, ale studenti budou moci i v závěrečném ročníku studia nabýt praktické dovednosti. 

Lukáš Panenka, člen AS 1. LF UK

 

Hodnocení: spravovat