1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Červenec – 2022

Akademický senát 1. LF UK čekají volby. Volební komise stanovila termín na 23. a 24. listopadu letošního roku. Kandidovat může každý člen akademické obce z řad akademických pracovníků a studentů. Zájemci o kandidaturu musí předložit: 1. Písemnou žádost o registraci kandidáta do voleb Akademického senátu 1. LF UK. (Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, u studentů studijní program a studijní ročník, vlastnoruční podpis zájemce o registraci.) 2. Petiční arch vyjadřující podporu kandidátovi podepsaný minimálně 30 členy akademické obce. (Petice musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, u studentů studijní program a studijní ročník, vlastnoruční podpis zájemce o kandidaturu a podporujících členů akademické obce.) K žádosti o registraci kandidáta může být přiložena volební prezentace ve formě jednoho listu formátu A4. Prezentace bude po zveřejnění kandidátky vystavena na úřední desce fakulty. Volební prezentaci určenou pro zveřejnění na internetových stránkách fakulty může každý kandidát zaslat elektronicky jako přílohu e-mailu ve formátu dokumentu Word s příponou doc, rtf nebo ve formátu pdf o velikosti maximálně 500 kB na e-mail: marie.augustinova@lf1.cuni.cz. Zájemce je oprávněn uvést jako součást prezentace odkaz i na jiné elektronické materiály. Uzávěrka pro odevzdání žádostí o kandidaturu, petičního archu a papírové volební prezentace je stanovena na 24. října 2022 ve 12.00. Písemné materiály musí být doručeny do podatelny děkanátu 1. LF UK, na adrese: Kateřinská 32, Praha 2, ve stanoveném termínu poštou nebo mohou být odevzdány osobně v zalepené obálce zřetelně označené nápisem Volba AS 1. LF UK 2022.

 

Hodnocení: spravovat