1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Březen – 2022

Za poslední dva měsíce se konalo zasedání senátu jen v dubnu. Jednání začalo vystoupením děkana fakulty prof. Martina Vokurky, který informoval o aktuálně probíhajících akcích a řešených tématech. Důležitou součástí byly informace o podpoře ukrajinských studentů zasažených válkou. V současné době mohou současní studenti z Ukrajiny žádat o speciální stipendium univerzity a zároveň zájemci o studium mohou podávat přihlášky jako „freemovers“. Následovala živá diskuze o dalších možnostech, jak by fakulta mohla podpořit své studenty v české i anglické paralelce.
Druhým zásadním bodem v projevu pana děkana bylo informování o vztazích a chování na fakultě. Představil stanovisko etické rady, která po schůzkách se všemi zúčastněnými shledala, že projednávané chování konkrétního, nejmenovaného učitele nebylo v souladu s etickým kodexem 1. LF UK. Děkan toto nevhodné chování odsoudil a představil první kroky, které by mu měly do budoucna předcházet – disponujeme systémem anonymního hodnocení výuky, který jde přímo k rukám vedení, a zároveň budou v tomto ohledu zapojeni i studentští ročníkoví a kruhoví zástupci.
Samotné jednání senátu mělo dva body. Prvním bylo administrativní zrušení již nepoužívaných doktorských studijních programů, které byly v minulém roce nahrazené novými. Druhým bylo pokračování diskuze o změnách a aktualizaci jednacího řádu akademického senátu. Na závěr vystoupili zástupci z univerzitního senátu, kteří informovali o probíhajících akcích na univerzitě, z nichž naší fakulty se nejvíce týkala už zmiňovaná opatření na podporu ukrajinských studentů a podpora velkým investičním projektům, jako je Kampus Albertov. 

Matěj Višňa, 4. ročník VL

 

 

Hodnocení: spravovat