1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Březen – 2021

Po měsíční „dovolené“ Akademického senátu následovalo dubnové setkání, které proběhlo opět distanční formou. Na řadu přišlo několik velmi zajímavých témat. Prvním z nich byla ekonomická otázka. Fakultě hrozí, že dostane od rektorátu méně financí, zejména kvůli trendu snižování počtu přijatých studentů. Otázkou ale je, zda je snížení financí pro fakultu opodstatněné, vezmeme-li v potaz náročnost studia (zvláště v „nouzové“ době). Této problematice se intenzivně věnuje vedení fakulty, nově zvolení zástupci AS UK a hlavní ekonom fakulty. Dále se probírala možnost rozdělování poplatků za studium v anglické paralelce do více splátek. Mnoho studentů anglické paralelky a jejich rodin se ocitlo kvůli koronavirové pandemii v nejisté finanční situaci, a proto byla nastolena otázka, zda by se jim tímto způsobem nedala situace ulehčit. Závěrem jednání AS bylo, že se bude fakulta v tomto ohledu snažit o vstřícnost a v individuálních situacích bude rozdělení splátek umožněno. V závěru setkání se probíraly možné změny ve volebním a jednacím řádu AS 1. LF UK. Na zasedání proběhla diskuse o několika možných změnách do budoucna. Některé z uvažovaných změn jsou zejména procedurální. Měly by usnadnit fungování senátu jako takového. Jiné změny by mohly zásadně změnit obraz jeho fungování a změnit zastoupení zástupců studentské i akademické části. Pro tyto změny bude sestavena komise, která by měla být schválena na dalším zasedání AS. 

Jakub Danzig, člen AS 1. LF UK

Hodnocení: spravovat