1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Březen – 2020

Akademický senát se setkal semidistančně

Nakonec se podařilo i do tohoto vydání Jedničky stihnout jedno setkání Akademického senátu (AS), které bylo – obdobně jako většina věcí v posledních týdnech – neobvyklé. Kvůli epidemiologické situaci nebylo možné, aby se všichni účastníci dostavili prezenčně, a tak jsme se setkali „semidistančně“. Část z nás byla přítomna v senátní místnosti, nadpoloviční většina ale byla připojena vzdáleně, a to včetně kolegy Martina Pehra, který se do jednání zapojil až z dalekého Stockholmu. 

Studentští senátoři aktivní i v době pandemie Úvodního slova se ujal předseda AS profesor Jan Betka, který nejprve poděkoval studentským senátorům za aktivní přístup v době nouzového stavu a probíhající pandemie COVID-19, poté nás obohatil svým pohledem klinika na celou situaci. Následovalo velmi vydařené vystoupení místopředsedy AS Davida Kulišiaka, jenž seznámil přítomné i nepřítomné s měsíčním reportem organizace Dobrovolníci 1. LF UK a poděkoval všem více než 600 zapojených studentů. Studentské vystoupení zakončil Jakub Danzig, který představil program MS Teams jako platného pomocníka pro distanční výuku již na mnoha ústavech. V jednom z posledních bodů jsme vyjádřili nesouhlas s nejednotností jednotlivých lékařských fakult ohledně zkoušení během uzavření vysokých škol, přičemž 1. LF UK se rozhodla jako jediná postupovat podle pravidel. Rozloučili jsme se namísto podáním si ruky zamáváním a dveře jsme zavřeli červeným tlačítkem.

  Lukáš Panenka, člen AS 1. LF UK

Hodnocení: spravovat