1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Březen – 2019

Hospodaření fakulty v roce 2018 

I když čísla vypadají podobně jako každým rokem a může být těžké se v nich vyznat, hospodaření fakulty za poslední rok přináší více pozitivních zpráv. Jako je již dlouhodobým zvykem, celkově se Jedničce daří hospodařit v kladných číslech. Letos mohl být dokonce poměrně významný přebytek hospodaření přesunut jako rezerva do fondů, ze kterých může být využit různým způsobem pro budoucí rozvoj fakulty. V tomto roce také přibyly peníze ze zvláštních státních projektů (účtovaných mimo rozpočet), které jsou určeny na zvýšení platů vyučujících. Takto by se měla postupně situace zaměstnanců naší fakulty aspoň lehce zlepšovat. Letos stouply náklady na platy zaměstnanců o devět procent. Co se týká dalších položek na výdajové stránce, podařilo se snížit poplatky za energie a více investovat do materiálu pro výuku. Na příjmové stránce se trochu zvýšil příjem od studentů anglické paralelky, bez kterého bychom nemohli fungovat. Pro představu, hlavními dvěma zdroji příjmů jsou státní příspěvky (410 miliónů korun) a příjmy od anglických studentů (270 miliónů korun). Rozpočet univerzity na příští rok navíc počítá s navýšením příjmů o dalších osm procent, naše vidiny do budoucnosti jsou tedy ještě lepší. Doufáme, že příští rok přineseme o výsledcích hospodaření 1. LF UK podobně dobré zprávy. 

David Novotný, Hana Dittrichová

 

Hodnocení: spravovat